Logowanie

Monitor Polski Poz. 21 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-23
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-02-03
Data obowiązywania:2009-02-03

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 21 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012r. Pozycja 21

Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej aEuropejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych wkrajach Afryki, Karaibów iPacyfiku oraz wKrajach iTerytoriach Zamorskich oraz Umowa oZarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej aEuropejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności irefundacji zgodnie zGwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przekład

Monitor Polski –2– Poz. 21

Monitor Polski –3– Poz. 21

Monitor Polski –4– Poz. 21

Monitor Polski –5– Poz. 21

Monitor Polski –6– Poz. 21

Monitor Polski –7– Poz. 21

Monitor Polski –8– Poz. 21

Monitor Polski –9– Poz. 21

Monitor Polski – 10 – Poz. 21

Monitor Polski – 11 – Poz. 21

Monitor Polski – 12 – Poz. 21

Monitor Polski – 13 – Poz. 21

Monitor Polski – 14 – Poz. 21

Monitor Polski – 15 – Poz. 21

Monitor Polski – 16 – Poz. 21

Monitor Polski – 17 – Poz. 21

Monitor Polski – 18 – Poz. 21

Monitor Polski – 19 – Poz. 21

Monitor Polski – 20 – Poz. 21

Monitor Polski – 21 – Poz. 21

Monitor Polski – 22 – Poz. 21

Monitor Polski – 23 – Poz. 21

Monitor Polski – 24 – Poz. 21

Monitor Polski – 25 – Poz. 21

Monitor Polski – 26 – Poz. 21

Monitor Polski – 27 – Poz. 21

Monitor Polski – 28 – Poz. 21

Monitor Polski – 29 – Poz. 21

Monitor Polski – 30 – Poz. 21

Monitor Polski – 31 – Poz. 21

Monitor Polski Przekład – 32 – Poz. 21

Monitor Polski – 33 – Poz. 21

Monitor Polski – 34 – Poz. 21

Monitor Polski – 35 – Poz. 21

Monitor Polski – 36 – Poz. 21

Monitor Polski – 37 – Poz. 21

Monitor Polski – 38 – Poz. 21

Monitor Polski – 39 – Poz. 21

Monitor Polski – 40 – Poz. 21

Monitor Polski – 41 – Poz. 21

Monitor Polski – 42 – Poz. 21

Monitor Polski – 43 – Poz. 21

Monitor Polski – 44 – Poz. 21

Monitor Polski – 45 – Poz. 21

Monitor Polski – 46 – Poz. 21

Monitor Polski – 47 – Poz. 21

Monitor Polski – 48 – Poz. 21

Monitor Polski – 49 – Poz. 21

Monitor Polski – 50 – Poz. 21

Monitor Polski – 51 – Poz. 21

Monitor Polski – 52 – Poz. 21

Monitor Polski – 53 – Poz. 21

Monitor Polski – 54 – Poz. 21

Monitor Polski – 55 – Poz. 21

Monitor Polski – 56 – Poz. 21

Monitor Polski – 57 – Poz. 21

Monitor Polski – 58 – Poz. 21

Monitor Polski – 59 – Poz. 21

Monitor Polski – 60 – Poz. 21

Monitor Polski – 61 – Poz. 21

Monitor Polski – 62 – Poz. 21

Monitor Polski – 63 – Poz. 21

Monitor Polski – 64 – Poz. 21

Monitor Polski – 65 – Poz. 21

Monitor Polski – 66 – Poz. 21

Monitor Polski – 67 – Poz. 21

Monitor Polski – 68 – Poz. 21

Monitor Polski – 69 – Poz. 21

Monitor Polski – 70 – Poz. 21

Monitor Polski – 71 – Poz. 21

Monitor Polski – 72 – Poz. 21

Monitor Polski – 73 – Poz. 21

Monitor Polski – 74 – Poz. 21

Monitor Polski – 75 – Poz. 21

Monitor Polski – 76 – Poz. 21

Monitor Polski – 77 – Poz. 21

Monitor Polski – 78 – Poz. 21

Monitor Polski – 79 – Poz. 21

Monitor Polski – 80 – Poz. 21

Monitor Polski – 81 – Poz. 21

Monitor Polski – 82 – Poz. 21

Monitor Polski – 83 – Poz. 21

Monitor Polski – 84 – Poz. 21

Monitor Polski – 85 – Poz. 21

Monitor Polski – 86 – Poz. 21

Monitor Polski – 87 – Poz. 21

Monitor Polski – 88 – Poz. 21

Monitor Polski – 89 – Poz. 21

Monitor Polski – 90 – Poz. 21

Monitor Polski – 91 – Poz. 21

Monitor Polski – 92 – Poz. 21

Monitor Polski – 93 – Poz. 21

Monitor Polski – 94 – Poz. 21

Monitor Polski – 95 – Poz. 21

Monitor Polski – 96 – Poz. 21

Monitor Polski – 97 – Poz. 21

Monitor Polski – 98 – Poz. 21

Monitor Polski – 99 – Poz. 21

Monitor Polski – 100 – Poz. 21

Monitor Polski – 101 – Poz. 21

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 21 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

  Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, (...)

 • Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

  Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

 • Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

  Czy dziecko w wieku 13 lat (ukończone) może otrzymać dowód osobisty? Jeśli tak, czy ten dokument będzie również ważny przy przekraczaniu granic UE, czy jednak musi (...)

 • Kara za brak dowodu osobistego

  W bieżącym 2007 r. upływa termin wymiany mojego dowodu osobistego wydanego w 1997 r. W USA i niektórych krajach UE (bodajże Wielka Brytania) miliony ludzi nie posiadają (...)

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Monitor Polski 2013 poz. 68

  Zmiany do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich

 • Monitor Polski 2013 poz. 69

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich

 • Legislacja UE z 2006-11-11 nr 312 poz. 45

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzymanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (...)

 • Legislacja UE z 2011-01-18 nr 13 poz. 1

  Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.