Logowanie

Monitor Polski Poz. 473 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-06
Data wydania:2012-01-17
Data wejscia w życie:2012-01-17
Data obowiązywania:2012-01-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 473 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 473

Rej. 21/2012

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czarniak Dariusz Błażej,

2. Kiełpikowski Mariusz, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bergmann Zenon,

4. Erdmann Arkadiusz,

5. Lewandowski Mariusz Piotr,

6. Maćkiewicz Mirosław,

7. Michalska Halina Maria,

8. Michalski Andrzej Wincenty,

9. Obryk Jan Paweł,

10. Rojek Eugeniusz,

11. Tarnicki Ryszard Stanisław,

12. Tomczak Marcin,

13. Wojnarowska Halina,

14. Ziółkowski Jan Antoni, na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Płatek Aleksander Marian, na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju innowacyjności przemysłu ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bąkowski Julian Józef,

Monitor Polski na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

–2–

Poz. 473

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

17. Kiliś Edward, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Górecka Ala, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bieńkowski Henryk,

20. Gniadek Artur Sebastian,

21. Pawlak Zbigniew Zygmunt, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

22. Krakowiak Edward, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dziecinny Zbigniew Bogusław,

24. Kowalkowski Tadeusz,

25. Luśniewska Leonarda Anna,

26. Tomaszewska Izabela Danuta, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Berliński Tadeusz,

28. Figat Krzysztof Zbigniew,

29. Kuchta Elżbieta Stanisława,

30. Nitek Bogusława Zofia,

31. Stefański Jan, za zasługi w działalności na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Poznański Janusz Andrzej, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Miler-Cassino Joanna Eliza, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Wójcik Witold Antoni, za zasługi w działalności na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych oraz obrony praw człowieka ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Przeniosło Jacek Stefan, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania pszczelarstwa

36. Buńko Jerzy Aleksander, za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy

37. Kulisz Stanisław Piotr, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania sztuki drukarskiej:

38. Petriaszwili Georgij,

39. Tomaszewski Andrzej Roman,

40. Dreszer Edward Paweł,

Monitor Polski

–3– BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Poz. 473

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

41. Duczmalewski Jarosław Zygmunt,

42. Dybcio Artur Dariusz, za zasługi dla rozwoju muzyki:

43. Fabijańczyk Zuzanna Ewa,

44. Kelm Piotr, na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Miszczuk Paweł, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Banasik Feliks,

47. Brukwicki Ryszard,

48. Jankowski Karol Hieronim,

49. Przybyła Andrzej,

50. Wojciechowski Zbigniew Maciej, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kolan Henryk,

52. Marcinkowski Bogdan,

53. Marcinkowski Zbigniew,

54. Piechel Piotr Jan, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Młodziniak Jerzy,

56. Naskręt Magdalena, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Dudziak Tomasz,

58. Pawłowski Andrzej,

59. Przybylska Renata,

60. Starczewski Zbigniew, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie tradycji patriotycznych: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Grzelka Zdzisław,

62. Rokosz-Kuczyński Gniewomir Gwidon, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Osiewicz Stanisław,

64. Warzybok Adam, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Jaroniec Ryszard, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Permoda Zenon, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Godlewski Dariusz,

68. Pogorzelski Wojciech. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 473 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 259

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 262

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 264

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-6-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 267

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-9-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.