Logowanie

Monitor Polski Poz. 475 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-06
Data wydania:2012-04-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 475 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 475

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2012r. wsprawie sprawozdań oźródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w2011r. Na podstawie art.38 ust.4 ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. opartiach politycznych (Dz.U. z2011r. Nr155, poz.924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania oźródłach pozyskania środków finansowych w2011r. Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych doewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy wWarszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Wustawowym terminie sprawozdania złożyły 73 partie polityczne, spośród których 36 było zobowiązanych do załączenia opinii iraportu biegłego rewidenta zbadania sprawozdania wzakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP

155) złożyła sprawozdanie poupływie ustawowego terminu. Ponadto sprawozdanie złożyła partia Polska Partia Ekologiczna (EwP 144), która została wykreślona z ewidencji w2010r. Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr1–75 doniniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, wkolejności numerów ewidencyjnych partii. Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Samoobrona Patriotyczna (EwP 268),

2. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (EwP 272),

3. Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 283),

4. Ruch Przełomu Narodowego (EwP 305),

5. Partia Kierowców – Bezprawiu Stop (EwP 312),

6. Innowacyjna Polska (EwP 314),

7. Bezpieczeństwo iSpokój (EwP 316). Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Monitor Polski –2– Poz. 475

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (poz.475)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 Załącznik nr 16 Załącznik nr 17 Załącznik nr 18 Załącznik nr 19 Załącznik nr 20 Załącznik nr 21 Załącznik nr 22 Załącznik nr 23 Załącznik nr 24 Załącznik nr 25 Załącznik nr 26 Załącznik nr 27 Załącznik nr 28 Załącznik nr 29 Załącznik nr 30 Załącznik nr 31 Załącznik nr 32 Załącznik nr 33 Załącznik nr 34 Załącznik nr 35 Załącznik nr 36 Załącznik nr 37 Załącznik nr 38 Załącznik nr 39 Załącznik nr 40 Załącznik nr 41 Załącznik nr 42 Załącznik nr 43 Załącznik nr 44 Załącznik nr 45 Załącznik nr 46 Załącznik nr 47 Załącznik nr 48 Załącznik nr 49 Załącznik nr 50 Załącznik nr 51 Załącznik nr 52 Załącznik nr 53 Załącznik nr 54 Załącznik nr 55 Stronnictwo Demokratyczne (EwP

2) Polska Partia Socjalistyczna (EwP

4) Ruch Odbudowy Polski (EwP

5) Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP

12) Unia Polityki Realnej (EwP

23) Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP

33) Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP

34) Polska Wspólnota Narodowa (EwP

48) Krajowa Partia Emerytów iRencistów (EwP

49) Liga Polskich Rodzin (EwP

53) Narodowe Odrodzenie Polski (EwP

58) Unia Pracy (EwP

62) Forum Samorządowe (EwP

73) Ruch Katolicko Narodowy (EwP

76) Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP

87) Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP

88) Porozumienie Polskie (EwP

90) Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP

113) Prawo iSprawiedliwość (EwP

124) Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

131) Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP

136) Racja Polskiej Lewicy (EwP

140) Polska Partia Ekologiczna (EwP

144) Liga Obrony Suwerenności (EwP

148) Komunistyczna Partia Polski (EwP

152) Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP

155) Demokratyczna Partia Lewicy (EwP

160) Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

162) Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP

170) Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

176) Polska Partia Narodowa (EwP

180) Zieloni 2004 (EwP

182) Socjaldemokracja Polska (EwP

191) Stronnictwo Pracy (EwP

196) Przymierze dla Polski (EwP

200) Stronnictwo Narodowe (EwP

203) Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (EwP

211) Związek Weteranów Wojny (EwP

212) Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP

213) Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP

215) Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP

219) Unia Lewicy (EwP

227) Polski Ruch Monarchistyczny (EwP

229) Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych iSpecjalnej Troski (EwP

231) Ruch Patriotyczny (EwP

232) Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP

234) Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości iPracy (EwP

243) Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP

246) Porozumienie Pokoleń (EwP

252) Związek Słowiański (EwP

253) Obrona Narodu Polskiego (EwP

257) Ruch Ludowo-Narodowy (EwP

258) Partia Kobiet (EwP

259) Partia Zielonych (EwP

260) Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Monitor Polski Załącznik nr 56 Załącznik nr 57 Załącznik nr 58 Załącznik nr 59 Załącznik nr 60 Załącznik nr 61 Załącznik nr 62 Załącznik nr 63 Załącznik nr 64 Załącznik nr 65 Załącznik nr 66 Załącznik nr 67 Załącznik nr 68 Załącznik nr 69 Załącznik nr 70 Załącznik nr 71 Załącznik nr 72 Załącznik nr 73 Załącznik nr 74 Załącznik nr 75 –3– Prawica Rzeczypospolitej (EwP

266) Libertas (EwP

270) Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP

276) Stronnictwo „Piast” (EwP

277) Polska Lewica (EwP

279) Elektorat (EwP

281) Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP

285) Partia Regionów (EwP

286) Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP

287) Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP

293) Przymierze Narodu Polskiego (EwP

294) Polska Patriotyczna (EwP

296) Samoobrona (EwP

298) Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

300) Lepsza Polska (EwP

302) Kongres Nowej Prawicy (EwP

307) Polska Jest Najważniejsza (EwP

309) Partia Rozwoju (EwP

310) Ruch Palikota (EwP

313) Stronnictwo Patriotyczne Polski iPolonii (EwP

315) Poz. 475

Monitor Polski –4– Poz. 475

Załącznik nr 1

Monitor Polski –5– Poz. 475

Monitor Polski –6– Poz. 475

Monitor Polski –7– Poz. 475

Monitor Polski –8– Poz. 475

Monitor Polski –9– Poz. 475

Monitor Polski – 10 – Poz. 475

Monitor Polski – 11 – Poz. 475

Monitor Polski – 12 – Poz. 475

Monitor Polski – 13 – Poz. 475

Monitor Polski – 14 – Poz. 475

Monitor Polski – 15 – Poz. 475

Monitor Polski – 16 – Poz. 475

Załącznik nr 2

Monitor Polski – 17 – Poz. 475

Monitor Polski – 18 – Poz. 475

Monitor Polski – 19 – Poz. 475

Monitor Polski – 20 – Poz. 475

Monitor Polski – 21 – Poz. 475

Monitor Polski – 22 – Poz. 475

Monitor Polski – 23 – Poz. 475

Monitor Polski – 24 – Poz. 475

Monitor Polski – 25 – Poz. 475

Monitor Polski – 26 – Poz. 475

Monitor Polski – 27 – Poz. 475

Monitor Polski – 28 – Poz. 475

Monitor Polski – 29 – Poz. 475

Monitor Polski – 30 – Poz. 475

Monitor Polski – 31 – Poz. 475

Załącznik nr 3

Monitor Polski – 32 – Poz. 475

Monitor Polski – 33 – Poz. 475

Monitor Polski – 34 – Poz. 475

Załącznik nr 4

Monitor Polski – 35 – Poz. 475

Monitor Polski – 36 – Poz. 475

Monitor Polski – 37 – Poz. 475

Monitor Polski – 38 – Poz. 475

Monitor Polski – 39 – Poz. 475

Monitor Polski – 40 – Poz. 475

Monitor Polski – 41 – Poz. 475

Monitor Polski – 42 – Poz. 475

Monitor Polski – 43 – Poz. 475

Monitor Polski – 44 – Poz. 475

Monitor Polski – 45 – Poz. 475

Załącznik nr 5

Monitor Polski – 46 – Poz. 475

Monitor Polski – 47 – Poz. 475

Monitor Polski – 48 – Poz. 475

Monitor Polski – 49 – Poz. 475

Monitor Polski – 50 – Poz. 475

Monitor Polski – 51 – Poz. 475

Monitor Polski – 52 – Poz. 475

Monitor Polski – 53 – Poz. 475

Monitor Polski – 54 – Poz. 475

Monitor Polski – 55 – Poz. 475

Monitor Polski – 56 – Poz. 475

Monitor Polski – 57 – Poz. 475

Monitor Polski – 58 – Poz. 475

Załącznik nr 6

Monitor Polski – 59 – Poz. 475

Monitor Polski – 60 – Poz. 475

Monitor Polski – 61 – Poz. 475

Monitor Polski – 62 – Poz. 475

Załącznik nr 7

Monitor Polski – 63 – Poz. 475

Monitor Polski – 64 – Poz. 475

Monitor Polski – 65 – Poz. 475

Monitor Polski – 66 – Poz. 475

Monitor Polski – 67 – Poz. 475

Monitor Polski – 68 – Poz. 475

Monitor Polski – 69 – Poz. 475

Monitor Polski – 70 – Poz. 475

Monitor Polski – 71 – Poz. 475

Monitor Polski – 72 – Poz. 475

Monitor Polski – 73 – Poz. 475

Monitor Polski – 74 – Poz. 475

Monitor Polski – 75 – Poz. 475

Monitor Polski – 76 – Poz. 475

Załącznik nr 8

Monitor Polski – 77 – Poz. 475

Monitor Polski – 78 – Poz. 475

Monitor Polski – 79 – Poz. 475

Monitor Polski – 80 – Poz. 475

Monitor Polski – 81 – Poz. 475

Monitor Polski – 82 – Poz. 475

Monitor Polski – 83 – Poz. 475

Monitor Polski – 84 – Poz. 475

Monitor Polski – 85 – Poz. 475

Monitor Polski – 86 – Poz. 475

Monitor Polski – 87 – Poz. 475

Monitor Polski – 88 – Poz. 475

Monitor Polski – 89 – Poz. 475

Załącznik nr 9

Monitor Polski – 90 – Poz. 475

Monitor Polski – 91 – Poz. 475

Monitor Polski – 92 – Poz. 475

Monitor Polski – 93 – Poz. 475

Monitor Polski – 94 – Poz. 475

Monitor Polski – 95 – Poz. 475

Monitor Polski – 96 – Poz. 475

Monitor Polski – 97 – Poz. 475

Monitor Polski – 98 – Poz. 475

Monitor Polski – 99 – Poz. 475

Monitor Polski – 100 – Poz. 475

Załącznik nr 10

Monitor Polski – 101 – Poz. 475

Monitor Polski – 102 – Poz. 475

Monitor Polski – 103 – Poz. 475

Monitor Polski – 104 – Poz. 475

Monitor Polski – 105 – Poz. 475

Monitor Polski – 106 – Poz. 475

Monitor Polski – 107 – Poz. 475

Monitor Polski – 108 – Poz. 475

Monitor Polski – 109 – Poz. 475

Monitor Polski – 110 – Poz. 475

Monitor Polski – 111 – Poz. 475

Monitor Polski – 112 – Poz. 475

Monitor Polski – 113 – Poz. 475

Załącznik nr 11

Monitor Polski – 114 – Poz. 475

Monitor Polski – 115 – Poz. 475

Monitor Polski – 116 – Poz. 475

Monitor Polski – 117 – Poz. 475

Monitor Polski – 118 – Poz. 475

Monitor Polski – 119 – Poz. 475

Monitor Polski – 120 – Poz. 475

Monitor Polski – 121 – Poz. 475

Monitor Polski – 122 – Poz. 475

Załącznik nr 12

Monitor Polski – 123 – Poz. 475

Monitor Polski – 124 – Poz. 475

Monitor Polski – 125 – Poz. 475

Monitor Polski – 126 – Poz. 475

Monitor Polski – 127 – Poz. 475

Monitor Polski – 128 – Poz. 475

Monitor Polski – 129 – Poz. 475

Monitor Polski – 130 – Poz. 475

Monitor Polski – 131 – Poz. 475

Monitor Polski – 132 – Poz. 475

Monitor Polski – 133 – Poz. 475

Monitor Polski – 134 – Poz. 475

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 475 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 29 poz. 463

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.

 • Monitor Polski 2012 poz. 17

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 16

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 72 poz. 920

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 489

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.