Logowanie

Monitor Polski Poz. 542 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-26
Data wydania:2012-02-02
Data wejscia w życie:2012-02-02
Data obowiązywania:2012-02-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 542 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 542

Rej. 39/2012

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sokolowski Anna, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jaminski Micheline Irene,

3. Jaminski Richard Jan,

4. Rajtar Edward, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatele Republiki Czeskiej: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Hławiczka Jan,

6. Kopanĕva Galina,

7. Zaoralova Eva, za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Delong Evžen,

9. Zientek Władysław, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Dominikańskiej za wybitne zasługi w niesieniu pomocy ubogim i potrzebującym KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. s. Bukowska Gertruda Maria,

Monitor Polski obywatele Republiki Francuskiej:

–2–

Poz. 542

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Stecki Henri, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. de Foresta Guy, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej

13. Gavelle Marie-Bernadette,

obywatele Gruzji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-gruzińskiej współpracy, szczególnie w dziedzinie badań historycznych KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Iashvili Teona,

15. Kiknadze Vazha,

16. Rondeli Alexander,

obywatel Państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o polsko-żydowskiej historii i kulturze KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Traison Michael,

obywatelka Republiki Korei za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-koreańskiej współpracy naukowej, za promowanie polskiej kultury KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Choi Sung-Eun,

obywatele Królestwa Niderlandów: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa transportowego KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. van Vollenhoven Pieter, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy regionalnej, za działalność społeczną KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Kunst Johan Albert Theodoor,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-żydowskiego

Monitor Polski

–3– KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poz. 542

21. Goldfarb Jack, obywatele Socjalistycznej Republiki Wietnamu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-wietnamskiej współpracy: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Ho Chi Hung, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Le Ba Thu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 542 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 270

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.