Logowanie

Monitor Polski ROK 2013 NR 0

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju


 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20132013-12-16

  Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20132013-12-16

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20132013-12-13

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20132013-12-13

  Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20132013-12-13

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20132013-12-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1003 z 20132013-12-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1002 z 20132013-12-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1001 z 20132013-12-12

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1000 z 20132013-12-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1130-15-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 999 z 20132013-12-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. nr 1130-16-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 998 z 20132013-12-12

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 997 z 20132013-12-12

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 996 z 20132013-12-11

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 995 z 20132013-12-11

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 994 z 20132013-12-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 993 z 20132013-12-10

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 992 z 20132013-12-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 991 z 20132013-12-10

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 990 z 20132013-12-10

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 989 z 20132013-12-10

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 988 z 20132013-12-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 987 z 20132013-12-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 986 z 20132013-12-06

  Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 985 z 20132013-12-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 984 z 20132013-12-06

  Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 983 z 20132013-12-05

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanym w Skopje dnia 10 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 982 z 20132013-12-05

  Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisane w Skopje dnia 10 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 981 z 20132013-12-05

  Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 980 z 20132013-12-05

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 979 z 20132013-12-05

  Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 978 z 20132013-12-04

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Ideas Plus”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 977 z 20132013-12-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 976 z 20132013-12-04

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 975 z 20132013-12-04

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 974 z 20132013-12-04

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 973 z 20132013-12-04

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 972 z 20132013-12-04

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 971 z 20132013-12-04

  Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 970 z 20132013-12-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 969 z 20132013-12-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 968 z 20132013-12-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 967 z 20132013-12-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 966 z 20132013-12-03

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 965 z 20132013-12-03

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 964 z 20132013-11-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 963 z 20132013-11-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 962 z 20132013-11-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 961 z 20132013-11-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 960 z 20132013-11-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 959 z 20132013-11-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 958 z 20132013-11-28

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 957 z 20132013-11-28

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 956 z 20132013-11-28

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 955 z 20132013-11-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 954 z 20132013-11-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 953 z 20132013-11-27

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 952 z 20132013-11-26

  Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 951 z 20132013-11-26

  Porozumienie z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 950 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 949 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 948 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 947 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 946 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 945 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 944 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 943 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 942 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 941 z 20132013-11-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 940 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 939 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 938 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 937 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 936 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 935 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 934 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 933 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 932 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 931 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 930 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 929 z 20132013-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 928 z 20132013-11-25

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a R ządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 927 z 20132013-11-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 926 z 20132013-11-25

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” – Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 925 z 20132013-11-22

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 924 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 923 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 922 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 921 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 920 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 919 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 918 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 917 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 916 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 915 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 914 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 913 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 912 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 911 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 910 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 909 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 908 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 907 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 906 z 20132013-11-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 905 z 20132013-11-19

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 904 z 20132013-11-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 903 z 20132013-11-18

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 902 z 20132013-11-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 901 z 20132013-11-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 900 z 20132013-11-15

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 899 z 20132013-11-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 898 z 20132013-11-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 897 z 20132013-11-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia 1150. rocznicy misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 896 z 20132013-11-15

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 895 z 20132013-11-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 894 z 20132013-11-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 893 z 20132013-11-15

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 892 z 20132013-11-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 891 z 20132013-11-15

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 890 z 20132013-11-15

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 889 z 20132013-11-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 888 z 20132013-11-15

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 887 z 20132013-11-14

  Komunikat Nr 11/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 886 z 20132013-11-14

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 885 z 20132013-11-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 884 z 20132013-11-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 883 z 20132013-11-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 882 z 20132013-11-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 881 z 20132013-11-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 880 z 20132013-11-12

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009–2011

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 879 z 20132013-11-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 878 z 20132013-11-08

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 877 z 20132013-11-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 876 z 20132013-11-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 875 z 20132013-11-06

  Porozumienie z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 874 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 873 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 872 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 871 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 870 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 869 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 868 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 867 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 866 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 865 z 20132013-11-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 864 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 863 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 862 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 861 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 860 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 859 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 858 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 857 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 856 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 855 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 854 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 853 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 852 z 20132013-11-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 851 z 20132013-11-04

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 850 z 20132013-11-04

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 849 z 20132013-11-04

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 848 z 20132013-11-04

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 847 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 846 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 845 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 844 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 843 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 842 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 841 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 840 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 839 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 838 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 837 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 836 z 20132013-11-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 835 z 20132013-10-31

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 834 z 20132013-10-31

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 833 z 20132013-10-30

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 832 z 20132013-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1131-21-2013 o odwołaniu członka Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 831 z 20132013-10-30

  Ogłoszenie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2013 r. w sprawie listy przedsiębiorców, którym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 830 z 20132013-10-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 829 z 20132013-10-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 828 z 20132013-10-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 827 z 20132013-10-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 826 z 20132013-10-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 825 z 20132013-10-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 824 z 20132013-10-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 r. w stosunku do września 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 823 z 20132013-10-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 822 z 20132013-10-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o pozbawieniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 821 z 20132013-10-24

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 820 z 20132013-10-24

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 819 z 20132013-10-24

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 818 z 20132013-10-23

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 817 z 20132013-10-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 816 z 20132013-10-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 815 z 20132013-10-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 814 z 20132013-10-22

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 813 z 20132013-10-11

  Komunikat Nr 10/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 812 z 20132013-10-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 811 z 20132013-10-09

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 810 z 20132013-10-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 809 z 20132013-10-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 808 z 20132013-10-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisaną w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 807 z 20132013-10-09

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisana w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 806 z 20132013-10-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisaną w Wilnie dnia 19 października 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 805 z 20132013-10-09

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisana w Wilnie dnia 19 października 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 804 z 20132013-10-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 803 z 20132013-10-08

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 802 z 20132013-10-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 801 z 20132013-10-08

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Zwierzęta świata” – żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 800 z 20132013-10-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 799 z 20132013-10-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, „Włączeni w życie – 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym”, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 798 z 20132013-10-07

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 797 z 20132013-10-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 796 z 20132013-10-04

  Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 795 z 20132013-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 794 z 20132013-10-04

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 793 z 20132013-10-04

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 792 z 20132013-10-04

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 791 z 20132013-10-03

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 790 z 20132013-10-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 789 z 20132013-10-02

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 788 z 20132013-10-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 787 z 20132013-10-02

  Porozumienie z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 786 z 20132013-10-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisaną w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 785 z 20132013-10-02

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 784 z 20132013-10-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 783 z 20132013-10-01

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 782 z 20132013-09-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 781 z 20132013-09-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 780 z 20132013-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 779 z 20132013-09-30

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 778 z 20132013-09-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 777 z 20132013-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 776 z 20132013-09-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 775 z 20132013-09-25

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 774 z 20132013-09-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 773 z 20132013-09-24

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 772 z 20132013-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 771 z 20132013-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 112-20-2013 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 770 z 20132013-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-19-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 769 z 20132013-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-18-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 768 z 20132013-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 767 z 20132013-09-23

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 766 z 20132013-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisaną w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 765 z 20132013-09-23

  Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 764 z 20132013-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 763 z 20132013-09-23

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 762 z 20132013-09-23

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 760 z 20132013-09-23

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 759 z 20132013-09-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 758 z 20132013-09-23

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 757 z 20132013-09-23

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 756 z 20132013-09-23

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 755 z 20132013-09-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 754 z 20132013-09-19

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 753 z 20132013-09-19

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 752 z 20132013-09-18

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 751 z 20132013-09-18

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 750 z 20132013-09-18

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 749 z 20132013-09-18

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 748 z 20132013-09-18

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 747 z 20132013-09-18

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 746 z 20132013-09-18

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 745 z 20132013-09-18

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 744 z 20132013-09-16

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 743 z 20132013-09-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 742 z 20132013-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 741 z 20132013-09-12

  Komunikat Nr 09/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 740 z 20132013-09-11

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 739 z 20132013-09-11

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 738 z 20132013-09-11

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013"

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 737 z 20132013-09-11

  Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2017

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 736 z 20132013-09-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 735 z 20132013-09-11

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 734 z 20132013-09-11

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 733 z 20132013-09-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 732 z 20132013-09-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 731 z 20132013-09-10

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 730 z 20132013-09-10

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 729 z 20132013-09-10

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 728 z 20132013-09-10

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 727 z 20132013-09-10

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 726 z 20132013-09-10

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 725 z 20132013-09-10

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 724 z 20132013-09-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 723 z 20132013-09-09

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 722 z 20132013-09-09

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 721 z 20132013-09-09

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 720 z 20132013-09-09

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 719 z 20132013-09-06

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 718 z 20132013-09-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-36-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 717 z 20132013-09-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 716 z 20132013-09-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 715 z 20132013-09-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 714 z 20132013-09-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 713 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 712 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 711 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-32-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 710 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-30-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 709 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 708 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 707 z 20132013-09-05

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 706 z 20132013-09-05

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 705 z 20132013-09-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 704 z 20132013-09-05

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 703 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-24-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 702 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 701 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 700 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 699 z 20132013-09-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 698 z 20132013-09-04

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 697 z 20132013-09-04

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 696 z 20132013-09-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 695 z 20132013-09-03

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 694 z 20132013-09-02

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 693 z 20132013-09-02

  Uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2012

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 692 z 20132013-09-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 691 z 20132013-09-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 690 z 20132013-08-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 689 z 20132013-08-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 688 z 20132013-08-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 687 z 20132013-08-29

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 686 z 20132013-08-29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 685 z 20132013-08-29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 684 z 20132013-08-29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 683 z 20132013-08-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 682 z 20132013-08-29

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 681 z 20132013-08-28

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 680 z 20132013-08-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 679 z 20132013-08-28

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 678 z 20132013-08-28

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 677 z 20132013-08-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 676 z 20132013-08-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 675 z 20132013-08-28

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I V kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 674 z 20132013-08-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 673 z 20132013-08-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 672 z 20132013-08-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 671 z 20132013-08-14

  Komunikat Nr 08/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 670 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 669 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 668 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 667 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 666 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 665 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 664 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 663 z 20132013-08-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 662 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 661 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 660 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 659 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 657 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 656 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 655 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 654 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 653 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 652 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 651 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 650 z 20132013-08-14

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 649 z 20132013-08-09

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2013r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 648 z 20132013-08-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2013 r. nr 1130-10-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 647 z 20132013-08-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. nr 1130-9-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 646 z 20132013-08-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. nr 1130-8-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 645 z 20132013-08-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 644 z 20132013-08-09

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 643 z 20132013-08-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 642 z 20132013-08-08

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 641 z 20132013-08-08

  Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 658 z 20132013-08-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 640 z 20132013-08-07

  Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 639 z 20132013-08-05

  Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 638 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 637 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 636 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 635 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 634 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 633 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 632 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 631 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 630 z 20132013-08-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 629 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 628 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 627 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 626 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 625 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 624 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 623 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 622 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 621 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 620 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 619 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 618 z 20132013-08-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 617 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 616 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 615 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 614 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 613 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 612 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 610 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 609 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 608 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 607 z 20132013-08-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 606 z 20132013-07-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 605 z 20132013-07-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 604 z 20132013-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 603 z 20132013-07-31

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 602 z 20132013-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 601 z 20132013-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 600 z 20132013-07-31

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 599 z 20132013-07-31

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 598 z 20132013-07-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 597 z 20132013-07-25

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 596 z 20132013-07-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 595 z 20132013-07-25

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 594 z 20132013-07-25

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 593 z 20132013-07-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 592 z 20132013-07-23

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 591 z 20132013-07-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 590 z 20132013-07-18

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 589 z 20132013-07-18

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 588 z 20132013-07-12

  Komunikat Nr 07/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 587 z 20132013-07-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczącym realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 586 z 20132013-07-12

  Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 585 z 20132013-07-12

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 584 z 20132013-07-12

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 583 z 20132013-07-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 582 z 20132013-07-12

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 581 z 20132013-07-11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 580 z 20132013-07-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 579 z 20132013-07-11

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 578 z 20132013-07-11

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 577 z 20132013-07-10

  Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 576 z 20132013-07-09

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007–2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 575 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 574 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 573 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 572 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 571 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 570 z 20132013-07-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 569 z 20132013-07-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 568 z 20132013-07-05

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 567 z 20132013-07-05

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 566 z 20132013-07-05

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 565 z 20132013-07-05

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 564 z 20132013-07-05

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisaną w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 563 z 20132013-07-05

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 562 z 20132013-07-05

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 561 z 20132013-07-05

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 560 z 20132013-07-05

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 559 z 20132013-07-05

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 558 z 20132013-07-05

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 557 z 20132013-07-03

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 556 z 20132013-07-03

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 555 z 20132013-07-03

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 554 z 20132013-07-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 553 z 20132013-07-02

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 552 z 20132013-07-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 551 z 20132013-06-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 550 z 20132013-06-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 549 z 20132013-06-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 548 z 20132013-06-28

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 547 z 20132013-06-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 546 z 20132013-06-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 545 z 20132013-06-26

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 544 z 20132013-06-25

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 543 z 20132013-06-25

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 542 z 20132013-06-25

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii „Polskie kluby piłkarskie” – Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 541 z 20132013-06-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 540 z 20132013-06-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 539 z 20132013-06-18

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 538 z 20132013-06-18

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 537 z 20132013-06-18

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 536 z 20132013-06-18

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 535 z 20132013-06-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 1130-6-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 534 z 20132013-06-14

  Komunikat Nr 06/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 533 z 20132013-06-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 532 z 20132013-06-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 531 z 20132013-06-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 530 z 20132013-06-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 529 z 20132013-06-10

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 528 z 20132013-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 527 z 20132013-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 526 z 20132013-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 525 z 20132013-06-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 524 z 20132013-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 523 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 522 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 521 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 520 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 519 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 518 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 517 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 516 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 515 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 514 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 513 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 512 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 511 z 20132013-06-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 510 z 20132013-06-06

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 509 z 20132013-06-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 508 z 20132013-06-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 507 z 20132013-06-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 506 z 20132013-06-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 505 z 20132013-06-05

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 504 z 20132013-06-05

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 503 z 20132013-06-05

  Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013–2016

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 502 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 501 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 500 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 499 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 498 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 497 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 496 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 495 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 494 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 493 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 492 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 491 z 20132013-06-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 490 z 20132013-06-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 488 z 20132013-06-04

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 487 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 486 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 485 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 484 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 483 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 482 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 481 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 480 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 479 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 478 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 477 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 476 z 20132013-06-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 475 z 20132013-05-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 474 z 20132013-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 473 z 20132013-05-29

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 472 z 20132013-05-28

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 471 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 470 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 469 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 468 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 467 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 466 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 465 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 464 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 463 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 462 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 461 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 460 z 20132013-05-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 459 z 20132013-05-28

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 458 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-20-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 457 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-19-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 456 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 455 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-17-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 454 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 453 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 452 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 451 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 450 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-12-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 449 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-11-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 448 z 20132013-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 447 z 20132013-05-27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 446 z 20132013-05-27

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 445 z 20132013-05-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 444 z 20132013-05-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 443 z 20132013-05-24

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 442 z 20132013-05-24

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 441 z 20132013-05-24

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 440 z 20132013-05-24

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 439 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 438 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 437 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 436 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 435 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 434 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 433 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 432 z 20132013-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 431 z 20132013-05-24

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 430 z 20132013-05-24

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 429 z 20132013-05-23

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 428 z 20132013-05-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 427 z 20132013-05-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 426 z 20132013-05-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 425 z 20132013-05-22

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 424 z 20132013-05-22

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 423 z 20132013-05-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 422 z 20132013-05-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 1130-5-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 421 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 420 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 419 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 418 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 417 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 416 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 415 z 20132013-05-22

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 414 z 20132013-05-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 413 z 20132013-05-21

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 412 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 411 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 410 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 409 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 408 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 407 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 406 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 405 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 404 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 403 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 402 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 401 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 400 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 399 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 398 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 397 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 396 z 20132013-05-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 395 z 20132013-05-20

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 394 z 20132013-05-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 393 z 20132013-05-20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 392 z 20132013-05-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 391 z 20132013-05-17

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 390 z 20132013-05-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 389 z 20132013-05-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 388 z 20132013-05-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 387 z 20132013-05-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 386 z 20132013-05-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 385 z 20132013-05-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 384 z 20132013-05-16

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 383 z 20132013-05-16

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 382 z 20132013-05-16

  Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 381 z 20132013-05-16

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Okręt transportowo-minowy „Lublin”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 380 z 20132013-05-16

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 379 z 20132013-05-16

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 378 z 20132013-05-16

  Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 377 z 20132013-05-16

  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 376 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 375 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 374 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 373 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 372 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 371 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 370 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 369 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 368 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 367 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 366 z 20132013-05-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 365 z 20132013-05-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 364 z 20132013-05-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 363 z 20132013-05-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 362 z 20132013-05-14

  Komunikat Nr 05/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 361 z 20132013-05-14

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 360 z 20132013-05-13

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 359 z 20132013-05-13

  Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 358 z 20132013-05-13

  Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 357 z 20132013-05-13

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 356 z 20132013-05-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 355 z 20132013-05-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 354 z 20132013-05-10

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 353 z 20132013-05-09

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 352 z 20132013-05-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 351 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 350 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 349 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 348 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 347 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 346 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 345 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 344 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 343 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 342 z 20132013-05-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 611 z 20132013-05-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 341 z 20132013-04-29

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Lepsze Regulacje 2015”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 340 z 20132013-04-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 339 z 20132013-04-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 338 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 337 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 336 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 335 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 334 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 333 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 332 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 331 z 20132013-04-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 330 z 20132013-04-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 329 z 20132013-04-24

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 328 z 20132013-04-24

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 327 z 20132013-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 326 z 20132013-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 325 z 20132013-04-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 324 z 20132013-04-22

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 323 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-8-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 322 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-5-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 321 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-79-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 320 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-74-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 319 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-72-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 318 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-7-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 317 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-88-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 316 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-89-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 315 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-82-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 314 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-86-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 313 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-81-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 312 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-76-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 311 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-87-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 310 z 20132013-04-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-77-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 309 z 20132013-04-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 308 z 20132013-04-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 307 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 306 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 305 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 304 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 303 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 302 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 301 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 300 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 299 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 298 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 297 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 296 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 295 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 294 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 293 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 292 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 291 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 290 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 289 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 288 z 20132013-04-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 287 z 20132013-04-18

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 286 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 285 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 284 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 283 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 282 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 281 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 280 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 279 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 278 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 277 z 20132013-04-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 276 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 275 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 274 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 273 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 272 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 271 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 270 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 269 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 268 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 267 z 20132013-04-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 266 z 20132013-04-16

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 265 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 264 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 263 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 262 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 261 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 260 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 259 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 258 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 257 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 256 z 20132013-04-16

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 489 z 20132013-04-15

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 255 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 254 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 253 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 252 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 251 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 250 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 249 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 248 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 247 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 246 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 245 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 244 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 243 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 242 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 241 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 240 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 239 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 238 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 237 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 236 z 20132013-04-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 235 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 234 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 233 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 232 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 231 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 230 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 229 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 228 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 227 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 226 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadanie orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 225 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 224 z 20132013-04-12

  Komunikat Nr 04/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 223 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 222 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 221 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 220 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 219 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 218 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 217 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 216 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 215 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 214 z 20132013-04-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 213 z 20132013-04-11

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 212 z 20132013-04-11

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 211 z 20132013-04-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 210 z 20132013-04-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 209 z 20132013-04-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-2-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 208 z 20132013-04-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 207 z 20132013-04-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 206 z 20132013-04-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 205 z 20132013-04-09

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 204 z 20132013-04-09

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 1130-4-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 203 z 20132013-04-09

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 202 z 20132013-04-08

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 201 z 20132013-04-08

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 200 z 20132013-04-08

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 199 z 20132013-04-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-6-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 198 z 20132013-04-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 197 z 20132013-04-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 196 z 20132013-04-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 195 z 20132013-04-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 194 z 20132013-04-02

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 193 z 20132013-03-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 192 z 20132013-03-28

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 191 z 20132013-03-28

  Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 190 z 20132013-03-28

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 189 z 20132013-03-27

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 188 z 20132013-03-27

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 187 z 20132013-03-27

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Cypriana Norwida, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 186 z 20132013-03-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-1-2013 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 185 z 20132013-03-22

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Niszczyciel rakietowy „Warszawa”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 184 z 20132013-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 183 z 20132013-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 182 z 20132013-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 181 z 20132013-03-22

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 180 z 20132013-03-22

  Porozumienie z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 179 z 20132013-03-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-12-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 178 z 20132013-03-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 177 z 20132013-03-21

  Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 176 z 20132013-03-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 115-3-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 175 z 20132013-03-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. nr 1130-1-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 174 z 20132013-03-20

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 173 z 20132013-03-20

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 172 z 20132013-03-20

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 171 z 20132013-03-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. nr 1130-2-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 170 z 20132013-03-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uczczenia rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 169 z 20132013-03-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 168 z 20132013-03-20

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 167 z 20132013-03-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 166 z 20132013-03-19

  Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 165 z 20132013-03-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 164 z 20132013-03-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 162 z 20132013-03-15

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji”

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 161 z 20132013-03-15

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 160 z 20132013-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 159 z 20132013-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 158 z 20132013-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 157 z 20132013-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 156 z 20132013-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 155 z 20132013-03-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 154 z 20132013-03-14

  Komunikat Nr 03/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 153 z 20132013-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 152 z 20132013-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 151 z 20132013-03-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 150 z 20132013-03-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 149 z 20132013-03-13

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 148 z 20132013-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 147 z 20132013-03-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin–Berlin, podpisaną w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 146 z 20132013-03-13

  Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin–Berlin, podpisana w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 145 z 20132013-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 144 z 20132013-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 143 z 20132013-03-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 142 z 20132013-03-11

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 141 z 20132013-03-11

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 140 z 20132013-03-11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 163 z 20132013-03-10

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 139 z 20132013-03-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 138 z 20132013-03-08

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 137 z 20132013-03-08

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 136 z 20132013-03-07

  Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020"

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 135 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 134 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 133 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 132 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 131 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 130 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 129 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 128 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 127 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 126 z 20132013-03-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 125 z 20132013-03-04

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 124 z 20132013-03-04

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 123 z 20132013-03-04

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 122 z 20132013-03-01

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 121 z 20132013-03-01

  Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 120 z 20132013-02-28

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 119 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 118 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 116 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 115 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 114 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 113 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 112 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 111 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 110 z 20132013-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 109 z 20132013-02-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 108 z 20132013-02-26

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 107 z 20132013-02-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 106 z 20132013-02-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 105 z 20132013-02-26

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 104 z 20132013-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 103 z 20132013-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 102 z 20132013-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 101 z 20132013-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 100 z 20132013-02-25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 99 z 20132013-02-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 98 z 20132013-02-21

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Bolesław Chrobry, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 97 z 20132013-02-21

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Kuter rakietowy „Gdynia”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 96 z 20132013-02-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 95 z 20132013-02-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 94 z 20132013-02-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 93 z 20132013-02-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 92 z 20132013-02-21

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 91 z 20132013-02-19

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 90 z 20132013-02-19

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 89 z 20132013-02-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 88 z 20132013-02-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 87 z 20132013-02-19

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 86 z 20132013-02-18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 85 z 20132013-02-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-4-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 84 z 20132013-02-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-3-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 83 z 20132013-02-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-80-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 82 z 20132013-02-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-75-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 81 z 20132013-02-18

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-73-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 80 z 20132013-02-15

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 79 z 20132013-02-15

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 78 z 20132013-02-14

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 77 z 20132013-02-14

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 76 z 20132013-02-14

  Komunikat Nr 02/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 75 z 20132013-02-14

  Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 74 z 20132013-02-14

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 73 z 20132013-02-13

  Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 72 z 20132013-02-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 71 z 20132013-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 70 z 20132013-02-13

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 69 z 20132013-02-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 68 z 20132013-02-13

  Zmiany do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 67 z 20132013-02-11

  Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 66 z 20132013-02-11

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 65 z 20132013-02-08

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 64 z 20132013-02-07

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 63 z 20132013-02-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 62 z 20132013-02-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 61 z 20132013-02-07

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 60 z 20132013-02-04

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 59 z 20132013-02-01

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 58 z 20132013-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 57 z 20132013-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-20-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 56 z 20132013-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. nr 1130-19-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 55 z 20132013-02-01

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisaną w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 54 z 20132013-02-01

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 53 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 52 z 20132013-01-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-21-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 51 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 50 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 49 z 20132013-01-31

  Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 48 z 20132013-01-31

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 47 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 46 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 45 z 20132013-01-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 44 z 20132013-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 43 z 20132013-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 42 z 20132013-01-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 41 z 20132013-01-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 40 z 20132013-01-25

  Komunikat Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 39 z 20132013-01-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 38 z 20132013-01-24

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 37 z 20132013-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 36 z 20132013-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 35 z 20132013-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 34 z 20132013-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 33 z 20132013-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 32 z 20132013-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 31 z 20132013-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 30 z 20132013-01-23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 29 z 20132013-01-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012–2014, podpisanym w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 28 z 20132013-01-23

  Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012–2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 27 z 20132013-01-23

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 26 z 20132013-01-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 25 z 20132013-01-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 24 z 20132013-01-18

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 23 z 20132013-01-18

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 22 z 20132013-01-18

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 21 z 20132013-01-18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 20 z 20132013-01-18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 19 z 20132013-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzonym w Kijowie dnia 28 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 18 z 20132013-01-16

  Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzone w Kijowie dnia 28 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 17 z 20132013-01-11

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 16 z 20132013-01-11

  Komunikat Nr 01/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 15 z 20132013-01-11

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 14 z 20132013-01-11

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 12 z 20132013-01-10

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 11 z 20132013-01-09

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 10 z 20132013-01-07

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 9 z 20132013-01-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 8 z 20132013-01-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 7 z 20132013-01-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 6 z 20132013-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. nr 1130-16-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 5 z 20132013-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. nr 1130-17-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 4 z 20132013-01-02

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 3 z 20132013-01-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 2 z 20132013-01-02

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1 z 20132013-01-02

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, "Kangur Walabia Bennetta". oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 761 z 20132012-09-23

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 117 z 20132012-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 13 z 20130203-01-11

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.