Logowanie

Monitor Polski Poz. 1025 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-17
Data wydania:2013-10-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 1025 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 1 października 2013r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.33 ust. 1d ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2012r. poz.392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2) Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480). Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz.911).

Monitor Polski –2– Poz. 1025

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 1 października 2013r. (poz.1025)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH I. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Jednostki podległe Centralna Komisja Egzaminacyjna zsiedzibą wWarszawie; Centrum Informatyczne Edukacji zsiedzibą wWarszawie; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wGdańsku; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wJaworznie; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wKrakowie; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wŁodzi; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wŁomży; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wPoznaniu; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wWarszawie;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu; 11) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zsiedzibą wWarszawie. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli ozasięgu ogólnokrajowym: 12) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej zsiedzibą wWarszawie; 13) Ośrodek Rozwoju Edukacji wWarszawie. II. Jednostki nadzorowane 1) Instytut Badań Edukacyjnych zsiedzibą wWarszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Kolegium Nauczycielskie wBielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; Kolegium Nauczycielskie wBytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; Kolegium Nauczycielskie wCiechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; Kolegium Nauczycielskie wŁowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego; Kolegium Nauczycielskie wOstrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; Kolegium Nauczycielskie wPrzemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; Kolegium Nauczycielskie wRadomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; Kolegium Nauczycielskie wSuwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

10) Kolegium Nauczycielskie wTarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 11) Kolegium Nauczycielskie wWałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego; 12) Kolegium Nauczycielskie wWarszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 13) Kolegium Nauczycielskie wWieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

Monitor Polski –3– Poz. 1025

14) Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; 15) Kolegium Nauczycielskie wZgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wBielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wChełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego; 19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wCiechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wCzęstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wDębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój; 23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wKaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wLegnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; 25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wLeżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wŁomży prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego; 27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wŁowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wMielcu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wNisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wOpolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego; 31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wOstrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 32) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wPrzemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 33) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wPuławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego; 34) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRadomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRopczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego; 37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSandomierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego; 38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSiedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 40) INauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 41) II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 42) III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 43) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wStarym Tomyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 44) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSuwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego; 45) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wTarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

Monitor Polski –4– Poz. 1025

46) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wToruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 47) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wTychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 48) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wWałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego; 49) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; 50) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 51) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wZabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego; 52) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wZakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego; 53) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wZamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego; 54) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wZłotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli: 55) Kolegium Nauczycielskie wBiałymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę; 56) Kolegium Nauczycielskie wKrakowie prowadzone przez Stowarzyszenie „Dom Rodzinny”; 57) Kolegium Nauczycielskie wWodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło; 58) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wBełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka; 59) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wBiałymstoku prowadzone przez Spółkę zo.o. „Inter-Lingua”; 60) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wBiałymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską; 61) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wBielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca; 62) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny wBydgoszczy; 63) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wChojnicach prowadzone przez Spółkę zo.o. Collegium Pomerania; 64) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wElblągu prowadzone przez Dorotę Goerick; 65) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wGdańsku prowadzone przez Spółkę zo.o. „English Unlimited”; 66) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wIławie prowadzone przez Spółkę zo.o. „Pol-Irish Center”; 67) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wKatowicach prowadzone przez Spółkę zo.o. „Perfektor”; 68) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny wKielcach; 69) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wKłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze; 70) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wKoszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne; 71) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wKrakowie prowadzone przez Spółkę zo.o. „Kolegium Nauczycielskie iSzkoła Języka Angielskiego GAMA-BELL” iSpółkę zo.o. „Instytut Języka Angielskiego – Bell”; 72) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny wKielcach; 73) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wŁodzi prowadzone przez Jerzego Piontka; 74) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;

Monitor Polski –5– Poz. 1025

75) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wOlsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek; 76) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wOpolu prowadzone przez Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego; 77) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRadomiu prowadzone przez Spółkę zo.o. Instytut Wiedzy Powszechnej; 78) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny wKielcach; 79) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRybniku prowadzone przez Beatę Czogallę; 80) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wRzeszowie prowadzone przez Eugeniusza Rydzika; 81) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wSanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna; 82) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wStargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę zo.o. „Szczecińskie Centrum Edukacyjne”; 83) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. „Szczecińskie Centrum Edukacyjne”; 84) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa; 85) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wToruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny wBydgoszczy; 86) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wWodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło. III. Jednostki nadzorowane wspólnie zinnymi organami: Centrum Nauki Kopernik zsiedzibą wWarszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 1025 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.