Logowanie

Projekty Uchwał

2.6.2010

Komisyjny projekt uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku

Druk nr 3099

Warszawa, 2 czerwca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Kultury i Środków Przekazu KSP ? 00 ? 3/10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 r. rozpatrzyła skierowane do niej ? zgodnie z art. 125 ust. 4 regulaminu Sejmu ? w dniu 9 kwietnia 2010 r. przez Marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu ? Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku (druk nr 2947). Komisja przedstawia projekt uchwały Sejmu RP:

- w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku.

Do przedstawienia projektu uchwały Komisja upoważniła poseł Urszulę Augustyn. Przewodnicząca Komisji (-) Iwona Śledzińska-Katarasińska

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.