Logowanie

Projekty Uchwał

23.6.2010

Komisyjny projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

Strona 1 z 2
Druk nr 3186

Warszawa, 23 czerwca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Kultury i Środków Przekazu KSP-021-4/2010

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi projekt uchwały :

-

w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w

10. rocznicę Jego śmierci.

Komisję w pracach nad projektem uchwały reprezentować będzie poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Przewodnicząca Komisji (-) Iwona ŚledzińskaKatarasińska

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??????? 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w

10. rocznicę Jego śmierci

13 lipca mija

10. rocznica śmierci Jana Karskiego, właściwie Jana Kozielewskiego, legendarnego kuriera i emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportu o zbrodni Holocaustu. Polska i świat wiedzą dziś kim był Jan Karski. Nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, odznaczony Orderem Orła Białego, ?Sprawiedliwy wśród Narodów Świata?, honorowy obywatel państwa Izrael, doctor honoris causa 8 uniwersytetów amerykańskich i polskich ( m.in. Warszawskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Łódzkiego), Honorowy obywatel m. Łodzi, doczekał się nie tylko spiżowych pomników. Doczekał się uznania i podziwu. W

10. rocznicę Jego śmierci Sejm RP oddaje hołd wielkiemu Polakowi i wyraża wdzięczność za życie w służbie ciemiężonych narodów i prawdy.

Uzasadnienie Jan Karski urodził się 24 czerwca 1914 roku w Łodzi jako Jan Kozielewski. ?Jan Karski? to pseudonim przyjęty ze względów bezpieczeństwa w czasach II wojny światowej. Wychowanie w katolickiej rodzinie wielokulturowego miasta, wpojone mu w młodości zasady tolerancji i przyjaźń z wieloma Żydami ? kolegami ze szkolnej ławy w gimnazjum im. Piłsudskiego ? miały wpływ na późniejszą postawę Kozielewskiego ? Karskiego. Ukończył wydział prawa i dyplomacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1935 r.) i Szkołę Podchorążych Artylerii Konnej we Włodzimierzu Wołyńskim. Służbę Polsce rozpoczął odbywając praktykę konsularną w niemieckim Oppeln (Opole) oraz staż dyplomatyczny w Genewie. Pracował też w Konsulacie Generalnym RP w Londynie. W styczniu 1939 roku podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podczas kampanii wrześniowej został wzięty do sowieckiej niewoli pod Tarnopolem. Podając się za szeregowca (był wtedy już podpułkownikiem) uniknął losu oficerów rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu i został objęty wymianą jeńców między ZSRR i Niemcami. Udało mu się uciec z hitlerowskiego transportu, po czym podjął pracę konspiratorską w Warszawie. Od stycznia 1940 roku działał w misjach kurierskich władz podziemnych do rządu polskiego na wychodźstwie we Francji i Wielkiej Brytanii. Obdarzony fenomenalną pamięcią i znający języki obce, przekazywał rządowi polskiemu na obczyźnie informacje o sytuacji w okupowanej Polsce. Działał również w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związki Walki Zbrojnej ? Armii Krajowej. W podziemiu znany był pod pseudonimem "Witold". Kucharski. W 1942 roku wypełniając misję powierzoną mu przez Cyryla Ratajskiego ? Delegata Rządu na Kraj ? w przebraniu dwukrotnie wchodził do warszawskiego getta. W przebraniu strażnika dostał się również do obozu tranzytowego dla Żydów w Izbicy, który był "ostatnim etapem" przed obozem zagłady w Bełżcu. Ratajski był pod wrażeniem postawy młodego kuriera, który ryzykując życiem postanowił poznać prawdę o zagładzie Żydów i przedstawić ją w raporcie dla Generała Sikorskiego. Karski spisał relację jako naoczny świadek z eksterminacji Żydów. Informował również o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce. Niezmiennie starając się nie pozostawać jednostronnym sprawozdawcą. Generał Sikorski przekazał ?Raport Karskiego" wraz z prośbą o pomoc rządom Anglii i USA. Polski kurier Używał także innych: Piasecki, Kwaśniewski, Znamierowski, Kruszewski,

wielokrotnie sam apelował o ratunek dla Żydów do przedstawicieli najwyższych władz alianckich. M. in. w lipcu 1943 roku Karski został przyjęty przez Franklina D. Roosevelta, prezydenta USA. Spotkał się także z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem. Jan Karski przedstawiał swój "raport" politykom, biskupom, redakcjom i artystom. Wyuczył się go na pamięć i streścił w 18 minutach, tak aby nie ?nudzić" słuchaczy. Po wojnie odmówił współpracy z systemem narzuconym Polsce po ustaleniach jałtańskich. Złożył rezygnację z dotychczasowej pracy w ambasadzie RP w Waszyngtonie i zdecydował się pozostać na emigracji (pierwszy raz powrócił do Polski już jako obywatel amerykański w 1974 roku).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.