Logowanie

Projekty Uchwał

6.10.2010

Komisyjny projekt uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej)

SE J M RZE CZYPO SPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Druk nr 3431

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

w sprawie Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RzeczypospolitejPolskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeri- czerwiec 2010 roku (podczasPrezydencji hiszp afiskiej) (druk nr 3353)

Marszałek Sejmu _ zgodnie z art. 148b ust. 1 pkt 1, w związku z art, l25a ust. 3 regulaminuSejmu - skierowałw dniu 19 sierpnia fOl0 r. przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrow powyiszą informację,przygotowaną ramach realizacji art.3 ust. 1 w ustawy z dnla l1 marca 2004 roku o wspołpracyRady Ministrow z Sejmem i Senatemw sprawach zwtęanych Z członkostwemRzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Zawartąwdruku 3353, do Komisji do Spraw Unii Europejskiejw celu rozpatrzenia. Komisja do Spraw Unii Europejskiejpo rozpatrzeniuinformacji Rady Ministrow na posiedzeniuw dniu 6 pażdzierrrika 2OIOroktt wnosi: Wysoki S ej m uchwalićraczyzałączonyprojektuchwały.

Warszawa,dnia 6 października 2010 r.

Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Sprawo zdawca /-/ Stanisław Rakoczy

PROJEKT

Sejmu RzeczypospolitejPolskiej z d,nia 2010 r. w sprawie udzialu RzeczypospolitejPolskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeri- czerwiec 2010 r. (podczasPrezydencji hiszparirLi.l;

UCHwAŁA

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrow o udziale -styczen RzeczypospolitejPolskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie - czerwiec 2010 r. (podczas Prezydencji hiszpariskiej) przygotowaną w rea|izacji art, 3 ustawy Z dnia 11 marca 2004 r. o wspołpracyRady Ministrow z Sejmem i Senatemw Sprawach związanych z członkostwem RzeczypospolitejPolskiej w Unii Europejskiej

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.