Logowanie

Projekty Uchwał

23.7.2010

Komisyjny projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza

Druk nr 3306

Warszawa, 22 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Kultury i Środków Przekazu KSP-021-5/2010

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi projekt uchwały:

- w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

Komisję w pracach nad projektem uchwały reprezentować będzie poseł Jerzy Fedorowicz.

Przewodnicząca Komisji (-) Iwona ŚledzińskaKatarasińska

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??????? 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza

W setną rocznicę urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwale wpisał się do dwudziestowiecznej literatury polskiej i światowej. Czesław Miłosz, wielki polski poeta, urodził się na ziemiach historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiaj leżących w Republice Litwy. Był głęboko przywiązany do stron rodzinnych i często odwoływał się do nich w swojej twórczości. Słynne jest jego upomnienie się w mowie noblowskiej o los państw bałtyckich, w tym Litwy, które zostały starte z mapy Europy w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow. Czesław Miłosz był spadkobiercą, komentatorem i orędownikiem wielkiej tradycji unii polsko-litewskiej, której współczesną kontynuację widział w budowaniu partnerskich stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami, opartych na niepodległości państwowej i poszanowaniu praw mniejszości narodowych. Jednocześnie jego głos od początku był uniwersalny i dzięki temu stał się jednym z najważniejszych poetów i myślicieli świata w ogóle. W swojej twórczości Miłosz przekraczał granice gatunków i języków. Obcował z całą tradycją poetycką ? od współczesnych sobie poetów amerykańskich poprzez Daleki Wschód aż po Biblię, którą przez wiele lat tłumaczył. Światowe uznanie zdobył już w 1951 roku wydanym we Francji tomem esejów Zniewolony umysł ? wnikliwą analizą postaw totalitarnych, jedną z najważniejszych książek XX wieku. Uznanie twórczości Czesława Miłosza podkreślały liczne nagrody, wśród nich przyznana przez Akademię Szwedzką za całokształt twórczości w 1980 roku Literacka Nagroda Nobla. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. W opinii międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, jego dzieło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.