Logowanie

Projekty Uchwał

6.5.2010

Poselski projekt rezolucji w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 roku

Druk nr 3032

Warszawa, 6 maja 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt rezolucji:

-w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 roku.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem rezolucji upoważniamy pana posła Jarosława Zielińskiego. (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Daniela Chrapkiewicz; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej Ćwierz; (-) Zbigniew Dolata; (-) Bartłomiej Dorywalski; (-) Jan Dziedziczak; (-) Zbigniew Girzyński;

(-) Kazimierz Hajda; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) Lech Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Zbigniew Kozak; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kuchciński; (-) Marek Kwitek; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marzena Machałek; (-) Barbara Marianowska; (-) Mirosława Masłowska; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Jan Religa; (-) Józef Rojek; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Krzysztof Sońta; (-) Stanisław Szwed; (-) Adam Śnieżek; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Jan Warzecha; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Tadeusz Wita; (-) Sławomir Worach; (-) Marzena Dorota Wróbel; (-) Wojciech Szczęsny Zarzycki; (-) Łukasz Zbonikowski; (-) Maria Zuba

Projekt Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??.. 2010 roku w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU- 154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 roku Na podstawie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do Strony rosyjskiej o przekazanie prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU- 154 pod Smoleńskiem. W tym tragicznym wydarzeniu zginęło 96 obywateli Polski, w tym Prezydent RP, ministrowie, szefowie centralnych urzędów państwowych, a także dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W obliczu takiej tragedii każde państwo winno dążyć do jak najszybszego i rzetelnego wyjaśnienia jej przyczyn przez własne organy śledcze i inne właściwe instytucje. Niniejsza rezolucja jest ściśle związana z mnożącymi się wątpliwościami co do sposobu prowadzenia postępowania, które powinno wyjaśnić przyczyny katastrofy. Z informacji Prezesa Rady Ministrów wynika, że rządy Polski i Federacji Rosyjskiej ustaliły, iż postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 roku. Oznacza to, że według pkt 5.1. Rozdziału 5 załącznika nr 13 do wyżej wskazanej Konwencji, okoliczności wypadku lotniczego może badać państwo miejsca zdarzenia lub na podstawie umowy dwustronnej może przekazać prowadzenie badania innemu państwu. Z treści tego punktu wynika więc jasno, że rząd polski ma pełne prawo zwrócenia się o przekazanie postępowania polskim organom powołanym do wyjaśnienia

okoliczności katastrofy. W relacjach między państwami utrzymującymi normalne a tym bardziej dobre stosunki akt taki nie może być w żadnym razie traktowany, jako nieprzyjazny czy też niedopuszczalny. Trudno więc zrozumieć motywy dla których Polska miałaby dobrowolnie zrezygnować z tego uprawnienia. Katastrofa miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku, czyli prawie miesiąc temu - niestety nadal nie mamy pewności nawet, co do dokładnej godzinny, o której spadł polski samolot. Teren katastrofy pozostał niezabezpieczony i ciągle jeszcze można znaleźć tam leżące fragmenty rzeczy osobistych ofiar. Problemy są także z właściwym zabezpieczeniem części z rozbitego samolotu. Nadal istnieje w związku z tym ryzyko utraty dowodów. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wskazane fakty wzywamy Prezesa Rady Ministrów do natychmiastowego wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa międzynarodowego o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie tragicznej katastrofy samolotu TU -154.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.