Logowanie

Projekty Uchwał

6.8.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania "Fundacji Polska-Rosja"

Druk nr 3393

Warszawa, 6 sierpnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

-

w sprawie Polska-Rosja?.

powołania

?Fundacji

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Krzysztofa Matyjaszczyka.

(-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Bartosz Arłukowicz; (-) Anna Bańkowska; (-) Anita Błochowiak; (-) Witold GintowtDziewałtowski; (-) Henryk Gołębiewski; (-) Ryszard Kalisz; (-) Tomasz Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Bożena Kotkowska; (-) Janusz Krasoń; (-) Zbigniew Kruszewski; (-) Krystyna Łybacka; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Artur Ostrowski; (-) Grzegorz Pisalski; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Stanisław Stec; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Marek Wikiński; (-) Bogusław Wontor; (-) Stanisław Wziątek; (-) Elżbieta Zakrzewska; (-) Ryszard Zbrzyzny.

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie powołania ?Fundacji Polska ? Rosja? z dnia ??????.. 2010 r.

Art. 1 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Ministrów do podjęcia starań w celu powołania - w porozumieniu ze stroną rządową Federacji Rosyjskiej ? ?Fundacji Polska ? Rosja?, której celem będzie inspirowanie oraz wspieranie realizacji projektów, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza w sferze: - wzajemnych relacji miedzy narodami polskim i rosyjskim; - działań na rzecz pogłębienia wzajemnego zrozumienia i wiedzy o sobie; - współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej; - kontaktów gospodarczych. Priorytetowymi celami ?Fundacji Polska ? Rosja? będzie popieranie wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków, upowszechnianie opinii, iż dialog polsko - rosyjski stanowi ważny wkład w utrzymaniu dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania nowych przyjacielskich relacji. Fundacja będzie działała na rzecz poprawy wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Ponadto Fundacja będzie również udzielała finansowego wsparcia projektom prowadzącym do zbliżenia obu narodów oraz wypowiadała się w sprawach rozwiązań prawnych dotyczących wzajemnych stosunków. Fundacja będzie współpracowała z polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami, których statutowym zadaniem jest kształtowanie i rozwój wzajemnych relacji społeczno - gospodarczych. Art. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.