Logowanie

Projekty Uchwał

19.10.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych

Druk nr 3508

Warszawa, 19 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

-

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Jarosława Gowina.

(-) Leszek Aleksandrzak; (-) Tadeusz Arkit; (-) Paweł Arndt; (-) Bogdan Bojko; (-) Krzysztof Borkowski; (-) Krzysztof Brejza; (-) Jerzy Budnik; (-) Marek Cebula; (-) Janusz Cichoń; (-) Piotr Cieśliński; (-) Czesław Czechyra; (-) Zenon Durka; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Artur Gierada; (-) Tomasz Głogowski; (-) Jarosław Gowin; (-) Mariusz Grad; (-) Andrzej Halicki; (-) Roman Kaczor; (-) Jan Kamiński; (-) Józef Piotr Klim; (-) Witold Kochan; (-) Zbigniew Konwiński;

(-) Jacek Kozaczyński; (-) Jerzy Kozdroń; (-) Agnieszka KozłowskaRajewicz; (-) Mirosław Koźlakiewicz; (-) Janusz Krasoń; (-) Marek Krząkała; (-) Jan Kulas; (-) Izabela Leszczyna; (-) Arkadiusz Litwiński; (-) Mieczysław Marcin Łuczak; (-) Beata Małecka-Libera; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Janusz Mikulicz; (-) Aldona Młyńczak; (-) Jan Musiał; (-) Witold Namyślak; (-) Andrzej Nowakowski; (-) Janina Okrągły; (-) Paweł Orłowski; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Artur Ostrowski; (-) Zbigniew Pacelt; (-) Witold Pahl; (-) Janusz Piechociński; (-) Danuta Pietraszewska; (-) Wojciech Pomajda; (-) Agnieszka Pomaska; (-) Sławomir Preiss; (-) Stanisława Prządka; (-) Grzegorz Roszak; (-) Halina Rozpondek; (-) Jakub Rutnicki; (-) Wiesław Rygiel; (-) Marek Rząsa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Aleksander Sopliński; (-) Lidia Staroń; (-) Marian Starownik; (-) Paweł Suski; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Michał Szczerba; (-) Grzegorz Sztolcman; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Cezary Tomczyk; (-) Łukasz Tusk; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Cezary Urban; (-) Piotr van der Coghen; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Marek Wojtkowski; (-) Marek Wójcik; (-) Adam Wykręt; (-) Stanisław Wziątek; (-) Ryszard Zawadzki; (-) Hanna Zdanowska; (-) Wojciech Ziemniak; (-) Stanisław Żelichowski.

Projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ?????? 2010 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych

Art. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 86b ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych. Art. 2. Do zakresu działania Komisji, o której mowa w art. 1, należy rozpatrzenie:

1) poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2989);

2) poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3399);

3) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druk nr 3395). Art. 3. Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w art. 1, stosuje się postanowienia rozdziałów 1, 1a, 3a i 14 działu II Regulaminu Sejmu. Art. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.