Logowanie

Projekty Uchwał

8.6.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej

Strona 1 z 5
Druk nr 3130

Warszawa, 8 czerwca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Marka Kuchcińskiego. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Aleksander Chłopek; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Daniela Chrapkiewicz; (-) Zbigniew Dolata; (-) Bartłomiej Dorywalski; (-) Jan Dziedziczak; (-) Jacek Falfus; (-) Zbigniew Girzyński; (-) Mieczysław Golba; (-) Kazimierz Gołojuch; (-) Kazimierz Hajda; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) Lech Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Zbigniew Kozak; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marzena Machałek; (-) Barbara Marianowska; (-) Mirosława Masłowska; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jacek Osuch; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Jan Religa; (-) Józef Rojek; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Krzysztof Sońta; (-) Stanisław Szwed; (-) Adam Śnieżek; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Jan Warzecha; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Tadeusz Wita; (-) Sławomir Worach; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Marzena Dorota Wróbel; (-) Wojciech Szczęsny Zarzycki; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Łukasz Zbonikowski; (-) Maria Zuba

Projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??.. 2009 r. w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej

W

obliczu

tragedii

powodzi

jaka

dotknęła

miliony

obywateli

Rzeczpospolitej Polskiej Sejm RP wyraża solidarność z jej ofiarami i proponuje podjęcie odpowiednich kroków przez Rząd zmierzających do przeciwdziałania skutkom życia. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rekomenduje Rządowi podjęcie powodzi. Miliony Polaków oczekują pomocy finansowej i organizacyjnej ze strony państwa. Wielu z nich straciło dobytek całego swojego

niezbędnych działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom tegorocznej powodzi proponowanych w ?Pakiecie dla ochrony przeciwpowodziowej? stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w tym zmian w budżecie państwa oraz przygotowania skutecznego systemu przeciwpowodziowego.

 

1 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej

Pakiet dla ochrony przeciwpowodziowej Propozycje działań Wprowadzenie

Od tragicznej powodzi w 1997 r., w Polsce co roku dochodzi do różnego stopnia zalań, podtopień i powodzi. Występują one nawet kilka razy w roku. Mała skuteczność działań przeciwpowodziowych jest efektem nie tylko ograniczonych środków. Taki stan rzeczy jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Od lat gospodarka wodna, jako dziedzina gospodarki narodowej ma zbyt niską rangę, a podział kompetencji w zarządzaniu wodami wymaga pilnych zmian. Przyczyną małej efektywności ochrony przeciwpowodziowej jest także niewłaściwa strategia, która skupia się na technicznej ochronie przed powodzią, zwłaszcza na budowie wałów i zbiorników, a pomija działania nietechniczne, w szczególności planowanie przestrzenne, edukację, ubezpieczenia, urządzenia melioracyjne, renaturyzację dolin rzek. Naprawy lub odbudowy wymaga zaniedbana i zniszczona infrastruktura, ale w pełnym zakresie, a nie jak dotąd częściowo. Niezbędna jest też zmiana prawa, w tym pełna transpozycja do polskiego prawa dyrektyw europejskich (wodnej i powodziowej). W związku z tragiczną tegoroczną powodzią należy niezwłocznie podjąć kompleksowe działania, w tym nowelizację budżetu państwa, na które składają się: ? Działania doraźne obejmujące pomoc humanitarną, likwidację bezpośrednich skutków powodzi, wsparcie przedsiębiorców itd (część A Pakietu). ? Wieloletnie działania inwestycyjne w tym powrót do projektów rządowych z 2007 r. (cz. B). ? Działania legislacyjne i programowe (cz. C). Pomoc humanitarna dla powodzian jest naturalna i powszechna, a obowiązkiem władz publicznych jest niesienie jej wszystkim poszkodowanym obywatelom. Jednocześnie koncentrujemy się na zapobieganiu powodziom i kładziemy nacisk na długoletnie inwestycje oraz kwestie programowe, bez których w Polsce nie będzie możliwa odpowiednia ochrona przeciwpowodziowa. Zmiany w budżecie państwa, które proponujemy poniżej, nie będą miały wpływu na zwiększenie deficytu. Koszty działań natychmiastowych szacujemy na ok. 4 320 mln zł. Koszty wieloletnich działań inwestycyjnych to ok. 12 mld zł - do 2015 roku.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.