Logowanie

Projekty Uchwał

28.9.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu RP nad Polskim Słownikiem Biograficznym

Druk nr 3449

Warszawa, 28 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu RP nad Polskim Słownikiem Biograficznym.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Jerzego Wenderlicha. (-) Anna Bańkowska; (-) Andrzej Celiński; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Tomasz Garbowski; (-) Tadeusz Iwiński; (-) Zdzisława Janowska; (-) Jan Kochanowski; (-) Bożena Kotkowska; (-) Zbigniew Kruszewski; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Sylwester Pawłowski; (-) Stanisława Prządka; (-) Elżbieta StrekerDembińska; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Jan Widacki; (-) Marek Wikiński; (-) Stanisław Wziątek; (-) Elżbieta Zakrzewska.

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia....................... 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu RP nad Polskim Słownikiem Biograficznym

Polski Słownik Biograficzny, wspólne wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, realizowane przez Instytut Historii PAN, jest narodowym dziełem o wyjątkowej randze, liczącym już 75 lat. Obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury od IX do XX wieku i losy dziesiątków tysięcy wybitnych ludzi w ciągu 1100 lat historii Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: ? uznając unikatowy i ogólnonarodowy charakter Słownika będącego jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie, ? doceniając w pełni jego poziom naukowy i redaktorski, ? wyrażając wdzięczność i uznanie kolejnym jego twórcom, ? przekonany, iż jako stała instytucja narodowa Polski Słownik Biograficzny dobrze służy obecnym i będzie służył wszystkim następnym pokoleniom Polaków, ? przekonany o potrzebie stworzenia warunków rozwoju umożliwiających Słownikowi bezpieczne, niezakłócone i nowoczesne funkcjonowanie, ? wychodząc naprzeciw postulatom Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, postanawia objąć patronatem. Polski Słownik Biograficzny honorowym

Uzasadnienie Polski Słownik Biograficzny1 wydawany jest od 75 lat, z kilkuletnią przerwą w okresie stalinizmu. Jego realizację rozpoczęła w Krakowie Polska Akademia Umiejętności. Do dziś Słownik powstaje w Krakowie i jest wydawnictwem wspólnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, realizowanym przez Instytut Historii PAN. Od pierwszych chwil PSB jest traktowany jako dobro ogólnonarodowe, a udział w jego redagowaniu brali i biorą najwybitniejsi polscy uczeni i redaktorzy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach: historycy, historycy sztuki, filologowie, prawnicy, biolodzy, matematycy, fizycy, .... Słownik obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury od IX do XX wieku włącznie i rekonstruuje, z wyjątkową starannością i szczegółowością, biografie ludzi różnych narodowości w ciągu 1100 lat polskiej historii. Dotychczas ukazało się 46 tomów PSB zawierających na 30 tysiącach drobnego dwuszpaltowego druku biogramy 26 tysięcy osób. Polski Słownik Biograficzny lokuje się w tradycji europejskich słowników biograficznych i ma w Europie swoje współczesne odpowiedniki. Pod względem obszerności ustępuje jedynie słownikowi włoskiemu, pod względem kompletności, nowoczesności i rozmachu (ale już nie poziomu naukowego i redaktorskiego) jedynie słownikowi angielskiemu. Jest więc jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie, o unikatowym i ogólnonarodowym charakterze. PSB stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami: niezbędną digitalizacją, potrzebą uruchomienia drugiej serii obejmującą biogramy ludzi, którzy w momencie wydania odpowiedniego tomu jeszcze żyli, a także uruchomienia trzeciej serii, mianowicie bieżącej nekrologii, stale obecnej w słownikach biograficznych Zachodu. W przypadku PSB powinna ona objąć osoby zmarłe po 31 grudnia 2000 roku, m.in. Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Jana Nowaka - Jeziorańskiego, Jacka Kuronia, Stanisława Stommę i wielu, wielu innych. Słownik, z racji jego charakteru, jest wydawnictwem stałym i prawdopodobnie nigdy nie zostanie ukończony. Będzie służył kolejnym pokoleniom. By tak się stało, powinien mieć zagwarantowane odpowiednie warunki do kontynuacji i rozwoju. Patronat honorowy Sejmu RP nad tym niezwykłym i tak ważnym z punktu widzenia narodowego interesu wydawnictwem, będzie sprzyjał jego kontynuowaniu i randze.

1

Wykorzystano opracowanie Andrzeja Romanowskiego ?Polski Słownik Biograficzny. Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy". PAU, Kraków 2010.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.