Logowanie

Projekty Uchwał

6.10.2010

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Druk nr 3443

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 6 października 2010 r.

Prezydium Sejmu ? po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów ? przedstawia Sejmowi projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

osobowego

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Grzegorz Schetyna

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia października 2010 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego §

1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w § 1 po wyrazach ?(druk nr 3051)? dodaje się wyrazy: ?-senackiego projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum (druk nr 3350)?. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.