Logowanie

Projekty Uchwał

11.6.2010

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi

Druk nr 3141

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 11 czerwca 2010 r.

Prezydium Sejmu - po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia Sejmowi projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego

Komisji projektów

Nadzwyczajnej ustaw i

do

rozpatrzenia dotyczących

uchwał

usuwania skutków i zapobiegania powodzi.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2010 r.

w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi

§

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi w składzie:

1. Jurgiel Krzysztof

2. Kamiński Tomasz

3. Karpiński Włodzimierz

4. Kloc Izabela

5. Kochan Witold

6. Kopyciński Sławomir

7. Masłowska Mirosława

8. Musiał Jan

9. Polaczek Jerzy

10. Rynasiewicz Zbigniew

11. Saługa Wojciech

12. Siarka Edward

13. Skowrońska Krystyna

14. Starownik Marian

15. Szydło Beata

16. Wielichowska Monika

17. Wolak Ewa PiS Lewica PO PiS PO Lewica PiS PO Polska_Plus PO PO PiS PO PSL PiS PO PO

-2-

§

2. Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się postanowienia rozdziału 1, 2, 3, 4 i 14 działu II Regulaminu Sejmu.

§

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.