Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 3

Tytuł:

Wyrok Trybunału z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie E-4/05: HOB-vín przeciwko Islandii oraz Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Alkoholowego i Tytoniowego w Islandii) (swobodny przepływ towarów — monopole państwowe o charakterze handlowym — wymóg realizowania dostaw towarów na paletach i włączania ceny palety w cenę produktu — dyskryminacja importerów napojów alkoholowych — nadużywanie pozycji dominującej)

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 3

27.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/3

TRYBUNAŁ EFTA

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie E-4/05: HOB-vín przeciwko Islandii oraz Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Alkoholowego i Tytoniowego w Islandii) (swobodny przepływ towarów — monopole państwowe o charakterze handlowym — wymóg realizowania dostaw towarów na paletach i włączania ceny palety w cenę produktu — dyskryminacja importerów napojów alkoholowych — nadużywanie pozycji dominującej) (2006/C 100/03) W sprawie E-4/05 HOB-vín przeciwko Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins — WNIOSEK złożony przed Trybunałem przez Héraðsdómur Reykjavíkur (Sąd Rejonowy w Reykjavíku) dotyczący interpretacji przepisów art. 11, 16, 57 i 59 porozumienia EOG, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher, przewodniczący i sędzia sprawozdawca, Henrik Bull i Thorgeir Örlygsson, sędziowie, wydał dnia 17 stycznia 2006 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco: 1. Artykuł 16 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym dopuszcza możliwość żądania przez przedsiębiorstwo państwowe, które ma wyłączne prawo do sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, by dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej do tego przedsiębiorstwa były realizowane przez dostawców na specjalnym rodzaju palety (paleta EUR), a także aby cena palety była wliczona w cenę produktu, o ile sądy krajowe nie orzekną, na podstawie przedstawionych im faktów, iż importerzy są rzeczywiście traktowani inaczej niż producenci krajowi bądź w wyniku polityki prowadzonej przez krajowego monopolistę lub jego oddziały, bądź w następstwie braku zastosowania zasad regulujących monopole. 2. Artykuł 59 ust. 1 oraz art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie wykluczają możliwości żądania przez przedsiębiorstwo państwowe, które ma wyłączne prawo do sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, by dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej do tego przedsiębiorstwabyły realizowane przez dostawców na specjalnym rodzaju palety (paleta EUR), a także aby cena palety była wliczona w cenę produktu, o ile sądy krajowe nie orzekną, iż stosowanie takich wymogów zakłóca konkurencję.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C100 - 7 z 200627.4.2006

  Europejski Bank Inwestycyjny uruchamia inicjatywę na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

 • Dz. U. C100 - 5 z 200627.4.2006

  MEDIA Plus (2001-2005) — Wprowadzenie programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję utworów audiowizualnych — Zaproszenie do składania wniosków EACEA/02/06 — Wsparcie przy realizacji projektów pilotażowych

 • Dz. U. C100 - 4 z 200627.4.2006

  Skład Trybunału EFTA

 • Dz. U. C100 - 2 z 200627.4.2006

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C100 - 1 z 200627.4.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.