Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 124 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do informacji Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 269 z 28.10.2005)

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 124 POZ 35

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 124/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do informacji Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 269 z dnia 28 października 2005 r.) Na str. 31, tabela 2, Deklaracja dochodów i wydatków za rok budżetowy 2004 i 2003, otrzymuje następujące brzmienie:

„Tabela 2 Deklaracja dochodów i wydatków za rok budżetowy 2004 i 2003

(tys. euro) 2004 2003

Dochody Subwencje z Komisji Dochody z poprzednich lat budżetowych Inne dochody Dochód przydzielony (Phare i państwa trzecie) Dochody finansowe Dochody ogółem (a) Wydatki budżetowe w danym roku budżetowym Personel — Tytuł I budżetu Płatności Środki przeniesione Administracja — Tytuł II budżetu Płatności Środki przeniesione Działalność operacyjna — Tytuł III budżetu (z wyjątkiem dochodu przydzielonego) Płatności Płatności w ramach zobowiązań pozostających do spłaty na dzień 31.12.2003 r. Środki przeniesione Dochód przydzielony (Phare i państwa trzecie) Płatności Środki przeniesione Wydatki ogółem (b) Wynik w danym roku budżetowym (a-b) Saldo przeniesione z poprzedniego roku budżetowego Środki przeniesione i anulowane Neutralizacja środków przeniesionych z N-1 w ramach tytułu 3 w związku z przejściem na środki zróżnicowane Kwoty do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego, niewykorzystane Zwroty do Komisji Różnice kursowe Saldo dla danego roku budżetowego –4 374 416 309 16 290 – 1 824 – 993 56 3 138 1 10 – 716 8 – 993” 546 246 15 444 – 149 – 545 399 2 508 2 702 0 3 138 2 381 768 542 778 358 8 579 466 7 554 443 13 700 0 42 724 0 14 466 14 500 0 3 792 0 15 295

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 124 POZ 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.