Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 130 POZ 6

Tytuł:

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Data ogłoszenia:2006-06-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 130 POZ 6

C 130/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję (2006/C 130/05)

3.6.2006

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2006) 19

25.1.2006

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Program tematyczny „Podmioty niepaństwowe i władze lokalne w procesie rozwoju” Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Finansowanie na rzecz rozwoju i skuteczności pomocy — Wyzwania w zakresie intensyfikacji pomocy UE 2006-2010 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wzmocnienie oddziaływania europejskiego: Wspólne ramy opracowywania krajowych dokumentów strategicznych i wspólnego wieloletniego programowania Komunikat Komisji: Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej Komunikat Komisji: Wytyczne dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług Sprawozdanie Komisji z wdrażania dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa: Część I Zbiorcze sprawozdanie na temat osiągniętych postępów — Aktualizacja dla okresu 19992001

KOM(2006) 85

2.3.2006

KOM(2006) 88

2.3.2006

KOM(2006) 134 KOM(2006) 159 KOM(2006) 164

17.3.2006 4.4.2006 12.4.2006

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 130 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C130 - 12 z 20063.6.2006

  Konwencja Alpejska — Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Generalnego

 • Dz. U. C130 - 11 z 20063.6.2006

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) 1230/2002 z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz.U. L 176 z 15.7.2003)

 • Dz. U. C130 - 8 z 20063.6.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C130 - 7 z 20063.6.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4189 — Deutsche Bank/Lone Star/Vivanco Gruppe) (1)

 • Dz. U. C130 - 5 z 20063.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4254 — Nordic Capital Fund VI/Dangaard) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C130 - 4 z 20063.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4234 — Carlson/One Equity Partners/Carlson Wagonlit) (1)

 • Dz. U. C130 - 2 z 20063.6.2006

  Zbiorcze informacje dotyczące Zmiany programu rekompensat dla rybaków zaprzestających działalności rybackiej z roku 2002 na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1595/2004 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa (Dz.U. L 291 z 14.9.2004) (1)

 • Dz. U. C130 - 1 z 20063.6.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.