Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 222 POZ 2

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2006-09-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 222 POZ 2

C 222/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2006

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (2006/C 222/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia: 18.5.2006 Nr środka pomocy: N 7/2006 Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Nazwa: Program budowy budynków o niskiej emisji CO2 (Low Carbon Buildings Programme) Cel: Ochrona środowiska (energia) Podstawa prawna: Science and Technology Act 1965 (Section 5) Budżet: 25 mln GBP (37 mln EUR) Czas trwania: 3 lata Inne informacje: Sprawozdania roczne Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

and New Towns (Scotland) Act 1990, the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993, the Local Government Act 2000, the Local Government in Scotland Act 2003, the Government of Wales Act (1998); and; the Welsh Development agency Act (1975) Cel: Efektywne zagospodarowanie terenów zanieczyszczonych, poprzemysłowych i opuszczonych (wszystkie sektory) Budżet: ok. 150 mln EUR rocznie; Intensywność lub kwota pomocy: W zależności od rodzaju środka: 100 % lub 30 % + premie Czas trwania: 6 lat Inne informacje: Sprawozdania roczne Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 19.7.2006 Numer pomocy: N 102/2006 Państwo Członkowskie: Włochy (Friuli-Venezia Giulia) Nazwa pomocy: Fissazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitą produttive Podstawa prawna: Legge regionale n. 2/2006, articolo 2 comma 2 Cel: Zatrudnienie (Wszystkie sektory) Budżet: 54 mln EUR (2007-2008) Czas trwania: nieograniczony Inne informacje: Korzyści podatkowe Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 16.5.2006 Numer pomocy: N 505/2005 Państwo członkowskie: Polska Nazwa: Polski program dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Podstawa prawna: Ustawa o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r.; Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii z dnia 27 października 2005 r. z późniejszymi zmianami Cel: Promowanie kultury i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój polskiej kinematografii i wzmocnienie przemysłu filmowego Budżet: 100 mln PLN (25,4 mln EUR) rocznie Intensywność lub kwota pomocy: Dla wszystkich typów projektów maksymalna intensywność pomocy wynosi zasadniczo 50 % budżetu projektu Czas trwania: nieokreślony, 1 stycznia 2006 r. począwszy od dnia

Data przyjęcia: 5.5.2006 Numer pomocy: N 221/2006 Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Nazwa: Wspieranie rekultywacji terenów; przedłużenie Podstawa prawna: Regional Development Agencies Act 1998, the Greater London Authority Act 1999, the Enterprise

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

15.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Data przyjęcia decyzji: 16.5.2006 Numer pomocy: NN 27/2006 Państwo członkowskie: Niemcy Region: Berlin Nazwa: Grundstücksverkauf — Landgericht Berlin Rodzaj środka pomocy: Środek nie stanowi pomocy Intensywność pomocy: Środek nie stanowi pomocy Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Land Berlin Senatsverwaltung für Finanzen Klosterstraße 59 D-10179 Berlin

C 222/3

Data przyjęcia decyzji: 19.7.2006 Numer pomocy: N 593/2005 Państwo członkowskie: Szwecja Tytuł: Przedłużenie okresu obowiązywania podatku energetycznego o stawce zróżnicowanej w zależności od regionu jego uiszczenia, dla sektora usług (Szwecja) Podstawa prawna: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 och 4 §§) Cel: Zmniejszenie obciążenia podatkowego związanego z opłatami za ogrzewanie w przedsiębiorstwach sektora usług w północnej Szwecji, gdzie koszty ogrzewania są względnie wysokie Budżet: ok. 16 mln EUR rocznie; ogółem ok. 95 mln EUR rocznie Czas trwania: 6 lat Dodatkowe informacje: Sprawozdania roczne Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Inne informacje: Jeżeli w przyszłości za beneficjentów drugiego poziomu pomocy uzna się przedsiębiorstwa lub jeśli zmiany w umowie z 2001 r. będą stanowiły podstawę przyznania pomocy państwa, to pomoc ta będzie zgodna z traktatem Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 222 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C222 - 10 z 200615.9.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4352 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/SecurLog) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C222 - 9 z 200615.9.2006

  Planowane zamknięcie akt skargi 2002/5367

 • Dz. U. C222 - 8 z 200615.9.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4329 — Total/Cepsa) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C222 - 5 z 200615.9.2006

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C222 - 4 z 200615.9.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C222 - 1 z 200615.9.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.