Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 27 POZ 8

Tytuł:

Komunikat Komisji skierowany do producentów buraków cukrowych i cukru

Data ogłoszenia:2006-02-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 27 POZ 8

C 27/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Komunikat Komisji skierowany do producentów buraków cukrowych i cukru (2006/C 27/06)

3.2.2006

Komisja zwraca uwagę producentów buraków cukrowych i cukru na sytuację na wspólnotowym rynku cukru przewidzianą w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007. Przede wszystkim z uwagi na zapasy zgromadzone w czasie roku gospodarczego 2004/2005 oraz zasady i ograniczenia obowiązujące w Światowej Organizacji Handlu w zakresie eksportu, w rozpoczynającym się roku gospodarczym 2006/2007 ilości cukru pozostającego do dyspozycji w zapasach mogą okazać się znaczne w stosunku do mniejszych niż poprzednio możliwości zbytu. W tej sytuacji, reforma wspólnej organizacji rynków cukru i restrukturyzacja produkcji cukru, która zostanie wprowadzona w życie w ramach tej reformy, nie będą wystarczająco zaawansowane, aby zapewnić równowagę na rynku już w czasie roku gospodarczego 2006/2007. Nie jest wobec tego wykluczone, że Komisja będzie zmuszona podjąć szczególne środki zarządzające w odniesieniu do buraków cukrowych zasianych z przeznaczeniem na zbiór 2006/2007. Wspomniane środki, ustanowione z tytułu środków przejściowych w ramach uprawnień, jakie mogłyby zostać przyznane Komisji przez Radę, miałyby w szczególności dotyczyć wielkości produkcji kwalifikowanej w ramach kwot na rok gospodarczy 2006/2007 oraz przepisów w sprawie zbytu cukru C w czasie roku gospodarczego 2005/2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 27 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C27 - 10 z 20063.2.2006

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 62/05 — Zaproszenie do składania innowacyjnych projektów w zakresie współpracy, szkoleń i informacji — Akcja 5 — działania wspierające

 • Dz. U. C27 - 9 z 20063.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET)

 • Dz. U. C27 - 6 z 20063.2.2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Rigny-le-Ferron)

 • Dz. U. C27 - 5 z 20063.2.2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Montargis)

 • Dz. U. C27 - 3 z 20063.2.2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Bleue Lorraine Sud)

 • Dz. U. C27 - 2 z 20063.2.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C27 - 1 z 20063.2.2006

  Powiadomienie Republiki Estońskiej w sprawie wzajemności wizowej

 • Dz. U. C27A - 1 z 20063.2.2006

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Londyn)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.