Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 290 POZ 20

Tytuł:

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 290 POZ 20

Strona 1 z 3
C 290/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2006

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2006/C 290/04) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu do wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie powinny wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji. STRESZCZENIE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZGODNIE Z ART. 5 ORAZ ART. 17 UST. 2 „KARLOVARSKÝ SUCHAR” Nr WE: CZ/PGI/005/0404/20.10.2004 CHNP ( ) CHOG (X) Niniejsze zestawienie zostało sporządzone wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji zainteresowane strony mogą zapoznać się z pełną wersją opisu produktu udostępnianą przez władze krajowe, o których mowa w pkt 1, lub przez służby Komisji Europejskiej (1). 1. Właściwy organ państwa członkowskiego: Nazwa: Adres: Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a CZ-160 68 Praha 6 (420) 224 32 47 18 posta@upv.cz

Telefon: (420) 220 38 31 11 Faks: E-mail: 2. Grupa: Nazwa: Adres: CORNIA, spol. s r.o. Vítězná 42, CZ-360 09 Karlovy Vary (420) 353 22 35 65 cornia@iol.cz producenci/przetwórcy (X) inni ( )

Telefon: (420) 353 43 38 26 Faks: E-mail: Skład:

Dokument dotyczy odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006, ponieważ na danym obszarze działa tylko jeden producent. Wymagania określone w art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2037/93 zostały spełnione. 3. Rodzaj produktu: Klasa 2.4: Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie 4. Opis (podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1 N a z w a : „Karlovarský suchar”

(1) Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament ds. polityki jakości produktów rolnych, B-1049 Bruksela.

29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 290/21

4.2 O p i s : Obecnie produkuje się dwa rodzaje produktu „Karlovarský suchar”: „Karlovarský suchar special” oraz „Karlovarský suchar dietní”. Kształt: małe kromki chleba tostowego, o regularnym kształcie, odpowiadającym formie, w jakiej został upieczony; opis formy znajduje się również w pkt 4.5 Metoda otrzymywania. Wygląd: równomiernie porowaty, dobrze wypieczony, bez zabrudzeń, kruchy, dobrze wysuszony, nie może zawierać żadnych śladów spalenizny ani niepożądanych składników. Barwa: brunatno-złota, niezbyt ciemna. Smak: delikatny smak wyrobu piekarniczego, nie może być ani gorzki, ani kwaśny, ani też nie może mieć jakiegokolwiek innego obcego smaku. Zapach: naturalny zapach wyrobu piekarniczego, nie może posiadać ani zapachu zjełczenia ani jakiegokolwiek innego obcego zapachu. Surowce wchodzące w skład produktu: „Karlovarský suchar special”: mąka pszenna, woda mineralna z Karlowych Warów, woda pitna, dodatek spulchniający, cukier, utwardzone tłuszcze roślinne, drożdże, sól spożywcza, żółtko w proszku, sól mineralna z Karlowych Warów. „Karlovarský suchar dietní”: mąka pszenna, woda mineralna z Karlowych Warów, woda pitna, dodatek spulchniający, cukier, utwardzone tłuszcze roślinne, drożdże, sól spożywcza. Produkt sprzedawany jest w tekturowych pudełkach o wadze 200 g. 4.3 O b s z a r g e o g r a f i c z n y : Region Karlowych Warów z gminami otaczającymi Karlowe Wary — Šemnice — Kyselka — Velichov — Ostrov — Hroznětín — Mezirolí — Stará Role — Karlovy Vary, włącznie z wymienionymi gminami. 4.4 D o w ó d p o c h o d z e n i a : Producent prowadzi rejestr dostawców surowców. Posiada również wykazy i faktury dotyczące wszystkich dostaw surowców, w szczególności najważniejszych surowców (woda mineralna z Karlowych Warów i sól mineralna z Karlowych Warów).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 290 POZ 20 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.