Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 177

Tytuł:

11. Wybory na Białorusi (debata)

Data ogłoszenia:2006-12-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 177

2.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293 E/177

Środa, 5 kwietnia 2006 r.

11. Wybory na Białorusi (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wybory na Białorusi Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia. Głos zabrali: Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Camiel Eurlings, Monika Beňová, Janusz Onyszkiewicz, Vytautas Landsbergis, Joseph Muscat, Árpád DukaZólyomi, Aloyzas Sakalas, Barbara Kudrycka, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner. Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty: — Jan Marinus Wiersma i Joseph Muscat w imieniu grupy PSE, w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (B6-0234/2006); — Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka i Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0239/2006); — Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Aldis Kušķis, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich w dniu 19 marca (B6-0242/ 2006); — Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi w następstwie wyborów prezydenckich w dniu 19 marca (B6-0243/2006); — Jonas Sjöstedt, Gabriele Zimmer i Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (B6-0246/2006); — Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (B6-0248/2006). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 06.04.2006.

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH Wiceprzewodniczący

12. Wybory na Ukrainie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wybory na Ukrainie Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia. Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Marek Siwiec w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Jerzy Buzek, Thijs Berman, Grażyna Staniszewska, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 177 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.