Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 178

Tytuł:

13. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY) (debata)

Data ogłoszenia:2006-12-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 178

C 293 E/178

Środa, 5 kwietnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

2.12.2006

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty: — Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman i Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, w sprawie wyborów parlamentarnych na Ukrainie (B6-0235/2006); — Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka i Rihards Pīks w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji na Ukrainie po wyborach w dniu 26 marca 2006 roku (B6-0240/2006); — Grażyna Staniszewska i Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników wyborów parlamentarnych na Ukrainie (B6-0244/2006); — Helmuth Markov i Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów na Ukrainie (B6-0245/2006); — Rebecca Harms i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyborów parlamentarnych na Ukrainie (B6-0247/2006); — Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński i Hanna FoltynKubicka w imieniu grupy UEN, w sprawie wyników wyborów parlamentarnych na Ukrainie (B6-0249/ 2006). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 06.04.2006.

13. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY) Hubert Gorbach (urzędujący Przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia. Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, i Paolo Costa w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN Wiceprzewodnicząca Głos zabrali: Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach i Jacques Barrot. Debata została zamknięta.

14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0017/2006). Część pierwsza Pytanie 1 (Bogusław Sonik): Łamanie praw wolności sumienia i wyznania w Chinach. Hans Winkler (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Filipa Andrzeja Kaczmarka (zastępcę autora), Paula Casacę i Jamesa Hugh Allistera.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 178 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.