Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 21

Tytuł:

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Data ogłoszenia:2006-12-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 21

2.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293 E/21

Wtorek, 4 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES Przewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony. * * * Przypomnienie: Fernando Fernández Martín oświadczył, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności. (por. pkt 1 protokołu z dnia 04.04.2006).

12. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) (debata)

Komunikat Komisji: Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) Charlie McCreevy (członek Komisji) i Vladimír Špidla (członek Komisji) wygłosili komunikat. Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla i Robert Goebbels, który wyraził żal, iż Rada nie przedstawiła swojej opinii podczas debaty. Debata została zamknięta.

13. Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) — Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) — Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego — Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie 21. i 22. sprawozdania rocznego Komisji dotyczącego monitorowania stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) [2005/2150(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Monica Frassoni (A6-0089/2006) Sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienie prawa 2004 r.: stosowanie zasady pomocniczości – 12. sprawozdanie roczne [2005/2055(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bert Doorn (A6-0082/2006) Sprawozdanie w sprawie wdrażania, konsekwencji i wpływu obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego [2004/2224(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A6-0083/2006) Sprawozdanie w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego [2006/2006(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006) Monica Frassoni przedstawiła sprawozdanie (A6-0089/2006). Bert Doorn przedstawił sprawozdanie (A6-0082/2006).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 293 POZ 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.