Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 19

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 19

Strona 1 z 2
6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/19

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2006/C 3/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

XS 25/05 Zjednoczono Królestwo East Midlands David Mellor Design Ltd

Regional Development Agency Act Program pomocy Ogólna kwota roczna Gwarantowane pożyczki Pomoc dualna indywiCałkowita kwota pomocy Gwarantowane pożyczki 5 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia Od 19 października 2004 r. Do 31 marca 2005 r. Pomoc dla MŚP Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nazwa: Derby & Derbyshire Economic Partnership Rural Action Zone Address: Town Hall RIPLEY Derbyshire DE5 3YS

Tak

Tak Tak

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

Pomoc nr Państwo Członkowskie Region

XS 130/04 Polska 13 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie, zachodniopomorskie) Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez regionalną instytucję finansującą na pokrycie części wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na dokonanie inwestycji w środki trwałe

Nazwa programu pomocy lub nazwa firmy otrzymującej pomoc indywidualną

C 3/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2006

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. § 24 ustęp 3 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całościowa kwota przyznanej firmie pomocy indywidualnej

Program pomocy

Roczna kwota

całościowa

18,68 mln EUR

Gwarantowane pożyczki Pomoc dualna indywiCałościowa kwota Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data wykonania Okres trwania systemu lub indywidualnej pomocy Cel pomocy Sektory gospodarcze, których pomoc dotyczy Nazwa i adres władzy przyznającej pomoc Duża pomoc indywidualna

(*) Regionalne Instytucje Finansujące

28.8.2004 — dzień wejścia w życie Rozporządzenia Do 30.11.2005

Pomoc dla MSP Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania pomocy dla MSP Nazwa: Regionalne Instytucje Finansujące (*) Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak Tak

Tak

6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/21

Pomoc nr Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

XS 141/04 Republika Irlandii Republika Irlandii ByTel Limited

Communications Act 2003, Clause 149 Program pomocy Ogólna kwota roczna Gwarantowane pożyczki Pomoc dualna indywiCałkowita kwota pomocy Gwarantowane pożyczki 2,268 mln EUR (1)

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia 8 listopada 2004 r. Do 7 listopada 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.