Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 23

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 23

Strona 1 z 4
6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/23

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2006/C 3/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

XS 20/04 Zjednoczone Królestwo East Midlands Creswell SME Units Development

Regional Development Agencies Act 1998 Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy Gwarantowane pożyczki Pomoc dualna indywiCałkowita kwota pomocy Gwarantowane pożyczki 160 410 GBP

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy Sektory gospodarki

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Od 9.2.2004 Do 31.12.2006

Tak

Pomoc dla MŚP Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nazwa: East Midlands Development Agency

Tak Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Adres: Apex Court, City Link, Nottingham, East Midlands, United Kingdom, NG2 4LA Duża indywidualna pomoc w formie dotacji Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR oraz — intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %, — na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %, lub b) jeśli całkowita kwota brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR Tak

C 3/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2006

Pomoc nr Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

XS 36/04 Republika Federalna Niemiec Brandenburgia Wytyczne ministerstwa finansów w sprawie wspierania działalności gospodarczej MŚP w ramach wspólnego programu rządu federalnego i krajów związkowych na rzecz poprawy regionalnych struktur gospodarczych (Wytyczne konsultacyjne) z dnia 22 marca 2004 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Brandenburgii nr 13 z 7 kwietnia 2004 r. — Operationelles Programm Brandenburg 2000-2006 unter Beachtung der jeweils geltenden einschlägigen Bestimmungen aus den EU — Verordnungen (insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 und Verordnung (EG) Nr. 1145/2003) — Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in der jeweils geltenden Fassung und des auf dieser Grundlage ergangenen Rahmenplanes — §§ 23, 24 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy Gwarantowane pożyczki Pomoc dualna indywiCałkowita kwota pomocy Gwarantowane pożyczki 4,6 mln. EUR

Podstawa prawna

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

Wraz z wejściem w życie dyrektywy z dnia 1 stycznia 2004 r. Do 31 grudnia 2004 r. Pomoc wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu produkcyjnego oraz przedsiębiorstw usługowych związanych z produkcją, a także firm turystycznych (kursy doradcze/szkoleniowe dla specjalistów i personelu zarządzającego) Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nazwa: Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Adres: Investitionsbank des Landes Brandenburg Steinstraße 104-106 D-14480 Potsdam Tak

Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Tak

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln. EUR i — intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 % lub — na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 % lub b) jeśli całkowita kwota brutto wynosi co najmniej 15 mln. EUR

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.