Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 3

Tytuł:

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 3

Strona 1 z 2
6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/3

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (2006/C 3/03) Niniejsza publikacja daje prawo do wyrażenia sprzeciwu w znaczeniu art. 7 i art. 12d wymienionego rozporządzenia. Każdy sprzeciw wobec tego wniosku musi być wniesiony za pośrednictwem właściwych władz Państwa Członkowskiego, państwa będącego członkiem WTO lub państwa trzeciego zatwierdzonego, zgodnie z art. 12 trzecie tiret w terminie sześciu miesięcy od tej publikacji. Publikacja jest uzasadniona następującymi elementami, szczególnie punktem 4.6, w związku z którymi uważa się, że wniosek jest uzasadniony w znaczeniu rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. STRESZCZENIE ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2081/92 „ISLE OF MAN MANX LOAGHTAN LAMB” Nr WE: UK/00340/5.4.2004 CHNP (X) CHOG ( ) Niniejsze zestawienie zostało sporządzone wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji zainteresowane strony, w szczególności producenci produktów objętych określoną CHNP mogą zapoznać się z pełną wersją opisu produktu udostępnianą przez władze krajowe lub Komisję Europejską (1). 1. Odpowiedzialny departament w Państwie Członkowskim: Nazwa: Adres: Department for Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitveness Division Area 4C, Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR, United Kingdom 020 7238 6687 020 7238 5728

Telefon: Faks:

Adres e-mail: rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk 2. Grupa: Nazwa: Adres: The Manx Loaghtan Sheep Breed Society Ballaloaghtan Kerrowkeil Road Grenaby Isle of Man IM9 3BB, United Kingdom 01624 82 46 18 01624 82 46 18

Tel: Fax:

Adres e-mail: enquires@manxloaghtan.com (Siedziba: Whitehouse, Kirk Michael, Isle of Man) Skład: producenci/przetwórcy (X) inni ( ) 3. Rodzaj produktu: Świeże mięso — klasa 1.1

(1) Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa — Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych — B-1049 Bruksela.

C 3/4 4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2006

Opis: (streszczenie wymogów określonych w art. 4 ust. 2)

4.1 N a z w a : „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” 4.2 O p i s: Nazwa „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” oznacza mięso wyprodukowane z owiec czystej krwi Manx Loaghtan, zarejestrowanych w „Breed Society”, które urodziły się, zostały wyhodowane i poddane ubojowi na Wyspie Man. Mięso posiada cienkie włókna, cechuje się niską zawartością tłuszczu i ma barwę ciemniejszą niż mięso pochodzące z bardziej handlowych hodowli. Posiada charakterystyczny smak dziczyzny. Oporządzona tusza waży od 13 kg (mięso z tuszy 6-miesięcznej) do 18 kg (mięso z tuszy 15-miesięcznej). 4.3 O b sza r g e og r a fi c zny : Wyspa Man (Isle of Man). 4.4 Dow ód p oc h odz e ni a : Przez rasę rozumie się potomstwo pochodzące od ras wprowadzonych w czasach prehistorycznych, od stad należących do rdzennych Celtów lub stad przywiezionych na wyspę przez Wikingów. Hodowla owiec została założona na wyspie wiele lat temu. Jedna z najwcześniejszych pisemnych wzmianek dowodzi, że w roku 1376 najeźdźcy irlandzcy pokonali w bitwie mieszkańców Wyspy Man i przejęli dużą liczbę owiec z Rushen Abbey. W kolejnych wzmiankach historycznych wspomina się o rasie znanej zarówno ze swej wełny jak i mięsa. Przykładowo w 1794 r. Basil Quayle pisze, że „stare stada są małe i odporne, ważą zazwyczaj od pięciu do ośmiu funtów za kwartę, a ich mięso jest szczególnie dobre”. Koniec czasów świetności hodowli owiec Manx Loaghtan, który nastąpił pod koniec XVIII wieku związany był z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, niemniej jednak ożywienie nadeszło w ciągu XX wieku ze względu na wzrost popularności hodowli, kiedy hodowcy owiec na wyspie przekonali się o dużych możliwościach dostosowawczych rodzimej rasy do wyjątkowego klimatu panującego na wyspie i jej położenia geograficznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.