Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 6

Tytuł:

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 6

Strona 1 z 2
C 3/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2006

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (2006/C 3/04) Niniejsza publikacja daje prawo do wyrażenia sprzeciwu w znaczeniu art. 7 i art. 12d wymienionego rozporządzenia. Każdy sprzeciw wobec tego wniosku musi być wniesiony za pośrednictwem właściwych władz Państwa Członkowskiego, państwa będącego członkiem WTO lub państwa trzeciego zatwierdzonego, zgodnie z art. 12 trzecie tiret w terminie sześciu miesięcy od tej publikacji. Publikacja jest uzasadniona następującymi elementami, szczególnie punktem 4.6, w związku z którymi uważa się, że wniosek jest uzasadniony w znaczeniu rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

ZESTAWIENIE STRESZCZAJĄCE ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92 „BATATA DE TRÁS-OS-MONTES” Nr WE: PT/00217/10.12.2001 CHNP ( ) CHOG (X) Niniejsze zestawienie jest streszczeniem sporządzonym dla celów informacyjnych. W celu uzyskania wyczerpujących informacji osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z pełną wersją specyfikacji produktu udostępnianą na szczeblu krajowym lub przez służby Komisji Europejskiej (1). 1. Właściwy organ Państwa Członkowskiego: Nazwa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E HIDRÁULICA Adres: Tel: Faks: E-mail: 2. Av. Afonso Costa, 3. P-1949-002 Lisboa 351 21 844 22 00 351 21 844 22 02 idrha@idrha.min-agricultura.pt

Grupa składająca wniosek: Nazwa: COOPERATIVA AGRÍCOLA NORTE TRANSMONTANO, CRL Adres: Tel. Faks: E-mail: Av. General Ribeiro de Carvalho P-5400-497 Chaves 351 276 62 23 69 351 276 32 23 69 cant@net.sapo.pt

Skład: producenci/przetwórcy (X) inni ( ) 3. Rodzaj produktu: Klasa 1.6 — Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone 4. Opis: (podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

(1) Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa — Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych — B-1049 Bruksela.

6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/7

4.1 N a z w a : „BATATA DE TRÁS-OS-MONTES” 4.2 O p i s: Ziemniak „Batata de Trás-os-Montes” jest bulwą rośliny Solanum tuberosum L., z rodziny psiankowatych, potocznie określanej jako ziemniak, hodowanej w szczególnych warunkach agroekologicznych dolin górskich Trás-os-Montes. Wykorzystywanymi odmianami są: „Desiree”, „Kennebec”, „Jaerla” i „Atlantic”. Posiada on kształt zbliżony do cylindrycznego, bardzo różnorodny w zależności od odmiany, ale jednolity w obrębie każdej odmiany i partii wyrobu. Epiderma jest zgrubiałą warstwą komórek o jasnej barwie — od brudnobiałej po czerwonobrązową. Po przekrojeniu jest wilgotny, o biało-żółtawym odcieniu, doskonale jednolity, bez „oczek”. Część zewnętrzna posiada zgrubiałą warstwę, prawie zawsze nieco ciemniejszą niż środek, która może mieć barwę jasnoróżową lub czerwonawą. Ze względu na szczególne warunki podłoża i klimatu w Trás-os-Montes oraz na ciepło, jakiego dostarczają odpowiednio nawożone naturalnie i okopywane tereny, ziemniak z Trás-osMontes ma bardzo charakterystyczny, nieco słodki, przyjemny smak oraz równie przyjemny zapach ziemi. Średnia zawartość skrobi wynosi 78 % w substancji suchej, co jest poziomem wyjątkowo wysokim w przypadku ziemniaków. 4.3 O b sza r g e og r a fi c zny : Ze względu na wymogi glebowo-klimatyczne i cechy organoleptyczne ziemniaka „Batata de Trás-osMontes”, wykorzystywane odmiany, wiedzę fachową wytwarzającej go ludności, oryginalne i niezmienne lokalne metody produkcji, obszar geograficzny produkcji, przetwarzania i pakowania ziemniaka „Batata de Trás-os-Montes” jest w sposób naturalny ograniczony do gór i dolin Trás-osMontes, obejmując w całości gminy Boticas, Braganća, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Montalegre, Valpaćos, Vila Pouca de Aguiar, Vinhais oraz parafie Carvas, Fiolhoso, Jou, Palheiros, Valongo de Milhais i Vilares w gminie Murća; parafie Pópulo, Ribalonga i Vila Verde w gminie Alijó; parafie Aguieiras, Bouća, Fradizela, S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.