Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 219

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego COM(2005)0639 — 7591/2006 — C6-0138/2006 — 2005/0251(AVC))

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 219

14.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 305 E/219

Czwartek, 7 września 2006 r.

TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2006)0345

Przystąpienie WE do Haskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego COM(2005)0639 — 7591/2006 — C6-0138/2006 — 2005/0251(AVC)) (Procedura zgody) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0639) (1) — 7591/2006), — uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 61 lit.c wraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi, Traktatu WE (C6-0138/2006), — uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A6-0250/2006), 1. 2. wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0346

Stosunki UE — Chiny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między Unią Europejską a Chinami (2005/2161(INI)) Parlament Europejski, — uwzględniając fakt, że w 2005 r. miała miejsce 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między UE a Chinami, — uwzględniając partnerstwo strategiczne UE-Chiny rozpoczęte w 2003 r., — uwzględniając główne ramy prawne stosunków z Chinami, a mianowicie Porozumienie o Handlu i Współpracy WE-Chiny (1) podpisane w maju 1985 r., dotyczące stosunków gospodarczych i handlowych, oraz program współpracy UE-Chiny, — uwzględniając dokument polityczny Komisji zatytułowany „Dojrzewające partnerstwo: wspólne interesy i wzywania w stosunkach UE-Chiny” (COM(2003)0533), poparty przez Radę Europejską w dniu 13 października 2003 r., — uwzględniając pierwszy w historii chiński dokument polityczny dotyczący UE, wydany w dniu 13 października 2003 r., — uwzględniając dialog polityczny UE-Chiny, nawiązany oficjalnie w 1994 r. w uznaniu statusu Chin jako rodzącego się mocarstwa na scenie międzynarodowej,

(1) Dz.U. L 250 z 19.9.1985, str. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 219 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.