Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 326 POZ 1

Tytuł:

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 326 POZ 1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 326/1

I

(Informacje)

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Wybór prezesów izb

(2006/C 326/01)

(2006/C 326/03)

J.-C. Bonichot, P. Lindh i T. von Danwitz, mianowani decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. (1) i z dnia 6 lipca 2006 r. (2) sędziami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 7 października 2006 r. do dnia 6 października 2012 r., złożyli w dniu 6 października 2006 r. ślubowanie przed Trybunałem.

W dniu 9 października 2006 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości wybrali spośród siebie, na podstawie art. 10 §1 akapit pierwszy regulaminu, P. Janna, C. W. A. Timmermansa, A. Rosasa i K. Lenaertsa na prezesów, odpowiednio, pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej izby złożonych z pięciu sędziów na okres trzech lat, który upływa w dniu 6 października 2009 r.

Y. Bot, J. Mazák i V. Trstenjak, mianowani decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich z dnia 6 kwietnia 2006 r. (1) rzecznikami generalnymi Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 7 października 2006 r. do dnia 6 października 2012 r., złożyli w dniu 6 października 2006 r. ślubowanie przed Trybunałem.

W dniu 12 października 2006 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości wybrali spośród siebie, na podstawie art. 10 §1 akapit drugi regulaminu, R. Schintgena, P. Kūris, J. Klučkę i E. Juhásza na prezesów, odpowiednio, piątej, szóstej, siódmej i ósmej izby złożonych z trzech sędziów na okres jednego roku, który upływa w dniu 6 października 2007 r.

(1) Dz. U. L 104 z 13 kwietnia 2006 r., str. 39. (2) Dz. U. L 215 z 5 sierpnia 2006 r., str. 30.

Przydział sędziów do izb

(2006/C 326/04) Wybór prezesa Trybuału Podczas posiedzenia w dniu 11 i 13 października 2006 r. Trybunał postanowił dokonać następującego przydziału sędziów do izb:

(2006/C 326/02)

W dniu 9 października 2006 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wybrali spośród siebie, na podstawie art. 7 §1 regulaminu, V. Skourisa na prezesa Trybunału na okres od dnia 9 października 2006 r. do dnia 6 października 2009 r.

Pierwsza izba

P. Jann, prezes,

R. Schintgen, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič i E. Levits, sędziowie

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 326 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C326 - 89 z 200630.12.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

 • Dz. U. C326 - 88 z 200630.12.2006

  Sprawa F-11/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 listopada 2006 r. — Larsen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 88 z 200630.12.2006

  Sprawa F-69/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 listopada 2006 r. — Andersson i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 87 z 200630.12.2006

  Sprawa F-134/06: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2006 r. — Bordini przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 87 z 200630.12.2006

  Sprawa F-135/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Lafleur-Tighe przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C326 - 86 z 200630.12.2006

  Sprawa F-130/06: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. — Sotgia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 86 z 200630.12.2006

  Sprawa F-131/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Steinmetz przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C326 - 85 z 200630.12.2006

  Sprawa F-127/06: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2006 r. — H przeciwko Radzie

 • Dz. U. C326 - 85 z 200630.12.2006

  Sprawa F-129/06: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2006 r. — Salvador Roldán przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C326 - 84 z 200630.12.2006

  Sprawa F-121/06: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2006 r. — Spee przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C326 - 84 z 200630.12.2006

  Sprawa F-123/06: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. — Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C326 - 83 z 200630.12.2006

  Sprawa F-100/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2006 r. — Chatziioannidou przeciwko Komisji (Urzędnicy — Emerytury — Prawa emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby we Wspólnotach — Przeniesienie do systemu wspólnotowego — Obliczenie lat służby — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Brak stosowania, z uwagi na wprowadzenie euro, przepisów dotyczących zmiany waluty kwoty podlegającej transferowi)

 • Dz. U. C326 - 83 z 200630.12.2006

  Sprawa F-4/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2006 r. — Villa i in. przeciwko Parlamentowi (Emerytura — Przeniesienie uprawnień emerytalnych — Obliczenie już uzyskanego zaliczenia)

 • Dz. U. C326 - 82 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone T-530/93, T-531/93, 533/93, T-1/94, T-3/94, T-4/94, T-11/94, T-53/94, T-71/94, T-73/94, T-87/94, T-91/94, T-102/94, T-103/94, T-106/94, T-120/94, T-121/94, T-123/94, T-124/94, T-253/94 i T-372/94: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Kat i.in. przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C326 - 81 z 200630.12.2006

  Sprawa T-341/06: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2006 r. — Compagnie générale de Diététique przeciwko OHIM (GARUM)

 • Dz. U. C326 - 81 z 200630.12.2006

  Sprawa T-342/06: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2006 r. — Angiotech Pharmaceuticals przeciwko OHIM

 • Dz. U. C326 - 80 z 200630.12.2006

  Sprawa T-339/06: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2006 r. — Grecja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 80 z 200630.12.2006

  Sprawa T-340/06: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2006 r. — Stradivarius España S.A. przeciwko OHIM — Cristina Ricci (Stradivari 1715)

 • Dz. U. C326 - 79 z 200630.12.2006

  Sprawa T-335/06: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 79 z 200630.12.2006

  Sprawa T-337/06: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2006 r. — UniCredito Italiano przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit Wealth Management)

 • Dz. U. C326 - 78 z 200630.12.2006

  Sprawa T-334/06: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2006 r. — Komisja przeciwko Northumbrian Water

 • Dz. U. C326 - 77 z 200630.12.2006

  Sprawa T-331/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA

 • Dz. U. C326 - 77 z 200630.12.2006

  Sprawa T-332/06: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2006 r. — Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 76 z 200630.12.2006

  Sprawa T-329/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Enercon przeciwko OHIM (E)

 • Dz. U. C326 - 76 z 200630.12.2006

  Sprawa T-330/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Novartis przeciwko OHIM (BLUE SOFT)

 • Dz. U. C326 - 75 z 200630.12.2006

  Sprawa T-326/06: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2006 r. — Total przeciwko OHIM — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

 • Dz. U. C326 - 75 z 200630.12.2006

  Sprawa T-327/06: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2006 r. — Altana Pharma przeciwko OHIM — Avensa (PNEUMO UPDATE)

 • Dz. U. C326 - 74 z 200630.12.2006

  Sprawa T-325/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Boston Scientific przeciwko OHIM — Terumo (CAPIO)

 • Dz. U. C326 - 73 z 200630.12.2006

  Sprawa T-323/06: Wniosek wniesiony w dniu 21 listopada 2006 r. — FRESYGA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C326 - 73 z 200630.12.2006

  Sprawa T-324/06: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2006 r. — Município de Gondomar przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 72 z 200630.12.2006

  Sprawa T-322/06: Wniosek wniesiony w dniu 21 listopada 2006 r. — Manuel Espinosa Labella i in. (Almería, Hiszpania) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C326 - 71 z 200630.12.2006

  Sprawa T-320/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Moreira da Fonseca przeciwko OHIM — General Óptica (GENERAL OPTICA)

 • Dz. U. C326 - 71 z 200630.12.2006

  Sprawa T-321/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Moreira da Fonseca przeciwko OHIM — General Óptica (GENERAL OPTICA)

 • Dz. U. C326 - 70 z 200630.12.2006

  Sprawa T-318/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Moreira da Fonseca przeciwko OHIM — General Óptica (GENERAL OPTICA)

 • Dz. U. C326 - 70 z 200630.12.2006

  Sprawa T-319/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Moreira da Fonseca przeciwko OHIM — General Óptica (GENERAL OPTICA)

 • Dz. U. C326 - 69 z 200630.12.2006

  Sprawa T-317/06: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2006 r. — Panrico przeciwko OHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

 • Dz. U. C326 - 68 z 200630.12.2006

  Sprawa T-315/06: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2006 r. — Ercros przeciwko OHIM — Degussa (TAI CROS)

 • Dz. U. C326 - 68 z 200630.12.2006

  Sprawa T-316/06: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2006 r. — Komisja przeciwko Premium

 • Dz. U. C326 - 67 z 200630.12.2006

  Sprawa T-313/06: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2006 r. — FMC Chemical and Arysta Lifesciences przeciwko EFSA

 • Dz. U. C326 - 67 z 200630.12.2006

  Sprawa T-314/06: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2006 r. — Whirlpool Europe Srl przeciwko Radzie

 • Dz. U. C326 - 66 z 200630.12.2006

  Sprawa T-312/06: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2006 r. — FMC Chemical przeciwko EFSA

 • Dz. U. C326 - 65 z 200630.12.2006

  Sprawa T-311/06: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2006 r. — FMC Chemical and Arysta Lifesciences przeciwko EFSA

 • Dz. U. C326 - 64 z 200630.12.2006

  Sprawa T-309/06: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2006 r. — Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD)

 • Dz. U. C326 - 64 z 200630.12.2006

  Sprawa T-310/06: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2006 r. — Republika Węgierska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 63 z 200630.12.2006

  Sprawa T-307/06: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. — Air Products and Chemicals przeciwko OHIM — Messer Group (ALUMIX)

 • Dz. U. C326 - 63 z 200630.12.2006

  Sprawa T-308/06: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. — Buffalo Milke Automotive Polishing Products przeciwko OHIM — Werner & Mertz (Buffalo Milke Automotive Polishing Products)

 • Dz. U. C326 - 62 z 200630.12.2006

  Sprawa T-306/06: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. — Air Products and Chemicals przeciwko OHIM — Messer Group (INOMIX)

 • Dz. U. C326 - 61 z 200630.12.2006

  Sprawa T-304/06: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2006 r. — Reber przeciwko OHIM (Mozart)

 • Dz. U. C326 - 61 z 200630.12.2006

  Sprawa T-305/06: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. — Air Products and Chemicals przeciwko OHIM — Messer Group (FERROMIX)

 • Dz. U. C326 - 60 z 200630.12.2006

  Sprawa T-301/06: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2006 r. — Lemaître Sécurité przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 60 z 200630.12.2006

  Sprawa T-303/06: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2006 r. — UniCredito Italiano przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

 • Dz. U. C326 - 59 z 200630.12.2006

  Sprawa T-209/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 października 2006 r. — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego i zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Okoliczności niecierpiące zwłoki — Brak)

 • Dz. U. C326 - 59 z 200630.12.2006

  Sprawa T-299/06: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2006 r. — Leclercq przeciwko Komisji

 • Dz. U. C326 - 58 z 200630.12.2006

  Sprawa T-307/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 października 2006 r. — Fermont przeciwko Komisji (Kwestie proceduralne — Zarzut niedopuszczalności — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 58 z 200630.12.2006

  Sprawa T-52/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Harry's Morato przeciwko OHIM — Ferrero Deutschland (MORATO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wykreślenie wcześniejszego znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C326 - 57 z 200630.12.2006

  Sprawa T-32/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 października 2006 r. — Staelen przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wykonanie wyroku Sądu — Skarga o uchylenie — Umorzenie — Skarga o odszkodowanie — Brak postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Brak bezpośredniego związku — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 57 z 200630.12.2006

  Sprawa T-94/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 września 2006 r. — Athinaïki Techniki przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Skarga do Komisji — Umorzenie postępowania w sprawie skargi do Komisji — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 57 z 200630.12.2006

  Sprawa T-106/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa dotycząca pomocy technicznej w celu ulepszenia systemu informacyjno-komunikacyjnego w Państwowym Instytucie Statystycznym Republiki Turcji — Odrzucenie wniosku — Akt utrzymujący decyzję w mocy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 56 z 200630.12.2006

  Sprawa T-357/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2006 r. — Chetcuti przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkurs wewnętrzny — Niedopuszczenie do egzaminów jako członka personelu pomocniczego)

 • Dz. U. C326 - 56 z 200630.12.2006

  Sprawa T-494/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2006 r. — Neirinck przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Pracownik kontraktowy — Stanowisko prawnika w Biurze Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) — Odrzucenie kandydatury — Skarga o uchylenie decyzji — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C326 - 55 z 200630.12.2006

  Sprawa T-32/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 listopada 2006 r. — Lichtwer Pharma przeciwko OHIM — Laboratoire Lafon (Lyco-A) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Lyco-A — Dopuszczalność odwołania do izby odwoławczej — Koszty postępowania — Podział)

 • Dz. U. C326 - 55 z 200630.12.2006

  Sprawa T-120/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 listopada 2006 r. — Peróxidos Orgánicos przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenki organiczne — Grzywny — Artykuł 81 WE — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 — Przedawnienie — Czas trwania naruszenia — Rozkład ciężaru dowodu — Równe traktowanie)

 • Dz. U. C326 - 55 z 200630.12.2006

  Sprawa T-278/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 listopada 2006 r. — Jabones Pardo przeciwko OHIM — Quimi Romar (YUKI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy YUPI — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego YUKI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Żądania OHIM — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 54 z 200630.12.2006

  Sprawa T-138/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2006 r. — Nanjing Metalink przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chin — Uchylenie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Artykuł 2 ust. 7 lit. b) i c) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

 • Dz. U. C326 - 54 z 200630.12.2006

  Sprawa T-333/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 listopada 2006 r. — Masdar (UK) przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Program TACIS — Usługi świadczone w ramach podwykonawstwa — Odmowa zapłaty — Bezpodstawne wzbogacenie — Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia — Zwrot nienależnego świadczenia — Uzasadnione oczekiwania — Obowiązek staranności)

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-425/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 sierpnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-46/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-85/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-86/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-101/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C326 - 53 z 200630.12.2006

  Sprawa C-298/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 52 z 200630.12.2006

  Sprawa C-496/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 52 z 200630.12.2006

  Sprawa C-181/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 52 z 200630.12.2006

  Sprawa C-364/05: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 26 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C326 - 52 z 200630.12.2006

  Sprawa C-369/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 lipca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 51 z 200630.12.2006

  Sprawa C-490/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 51 z 200630.12.2006

  Sprawa C-491/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 28 listopada 2006 r. — Danske svineproducenter przeciwko Justitsministeriet

 • Dz. U. C326 - 50 z 200630.12.2006

  Sprawa C-489/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 49 z 200630.12.2006

  Sprawa C-482/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C326 - 49 z 200630.12.2006

  Sprawa C-485/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa C-467/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Genova (Włochy) w dniu 21 listopada 2006 r. — Consel Gi. Emme Srl przeciwko Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

 • Dz. U. C326 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa C-479/06: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa C-481/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 47 z 200630.12.2006

  Sprawa C-465/06: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C326 - 47 z 200630.12.2006

  Sprawa C-466/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance w Nanterre (Francja) w dniu 21 listopada 2006 r. — Société Roquette Frères SA przeciwko Direction générale des douanes et des droits indirects et Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

 • Dz. U. C326 - 46 z 200630.12.2006

  Sprawa C-463/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 20 listopada 2006 r. — FBTO Schadeverzekeringen N.V. przeciwko Jackowi Odenbreitowi

 • Dz. U. C326 - 46 z 200630.12.2006

  Sprawa C-464/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 20 listopada 2006 r. — Avena Nordic Grain Oy

 • Dz. U. C326 - 45 z 200630.12.2006

  Sprawa C-461/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 5 września 2006 r. w sprawie T- 242/05, Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI) przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 listopada 2006 r. przez Elliniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisias AE (AEPI)

 • Dz. U. C326 - 45 z 200630.12.2006

  Sprawa C-462/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 20 listopada 2006 r. — Glaxosmithkline i Laboratoires Glaxosmithkline przeciwko Jean-Pierre Rouardowi

 • Dz. U. C326 - 44 z 200630.12.2006

  Sprawa C-458/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten Szwecja w dniu 16 listopada 2006 r. — Skatteverket przeciwko Gourmet Classic Ltd

 • Dz. U. C326 - 44 z 200630.12.2006

  Sprawa C-460/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 17 listopada 2006 r. — Nadine Paquay przeciwko Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

 • Dz. U. C326 - 43 z 200630.12.2006

  Sprawa C-456/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 16 listopada 2006 r. — Peek & Cloppenburg KG przeciwko Cassina SpA

 • Dz. U. C326 - 43 z 200630.12.2006

  Sprawa C-457/06 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 5 września 2006 r. w sprawie T-350/05 Republika Finlandii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 16 listopada 2006 r. przez Republikę Finlandii

 • Dz. U. C326 - 41 z 200630.12.2006

  Sprawa C-453/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 13 listopada 2006 r. — 01051 Telecom GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 41 z 200630.12.2006

  Sprawa C-454/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesvergabeamt (Austria) w dniu 13 listopada 2006 r. — pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko 1. Republice Austrii (Federacja), 2. APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 3. APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

 • Dz. U. C326 - 40 z 200630.12.2006

  Sprawa C-452/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczne Królestwo) w dniu 9 listopada 2006 r. — The Queen on the application of Synthon BV przeciwko Licensing Authority, przy udziale Smithkline Beecham PLC

 • Dz. U. C326 - 39 z 200630.12.2006

  Sprawa C-450/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 6 listopada 2006 r. — Varec SA przeciwko Belgii

 • Dz. U. C326 - 39 z 200630.12.2006

  Sprawa C-451/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat (Austria) w dniu 6 listopada 2006 r. — Gabriele Walderdorff przeciwko Finanzamt Waldviertel

 • Dz. U. C326 - 38 z 200630.12.2006

  Sprawa C-448/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Köln (Niemcy) w dniu 2 listopada 2006 r. — Firma cp-Pharma Handels GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 38 z 200630.12.2006

  Sprawa C-449/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 6 listopada 2006 r. — Sophiane Gysen przeciwko Groupe S — Caisse d'Assurances sociales pour indépendants

 • Dz. U. C326 - 37 z 200630.12.2006

  Sprawa C-446/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 31 października 2006 r. — A. G. Winkel przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Dz. U. C326 - 37 z 200630.12.2006

  Sprawa C-447/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Republika Węgierska) w dniu 2 listopada 2006 r. — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. i Innomed Medical Orvostechnikai Rt. przeciwko Magyar Állam (państwo węgierskie), Budapest Főváros Képvisélő-testülete i Esztergom Város Képvisélő-testülete

 • Dz. U. C326 - 36 z 200630.12.2006

  Sprawa C-444/06: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C326 - 36 z 200630.12.2006

  Sprawa C-445/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 6 listopada 2006 r. — Danske Slagterier przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C326 - 35 z 200630.12.2006

  Sprawa C-442/06: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C326 - 35 z 200630.12.2006

  Sprawa C-443/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 27 października 2006 r. — Erika Hollmann przeciwko Fazenda Pública

 • Dz. U. C326 - 34 z 200630.12.2006

  Sprawa C-437/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 24 października 2006 r. — SECURENTA Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG jako następca prawny Göttinger Vermögensanlagen AG przeciwko Finanzamt Göttingen

 • Dz. U. C326 - 34 z 200630.12.2006

  Sprawa C-438/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Würzburg (Niemcy) w dniu 24 października 2006 r. — Otmar Greser przeciwko Bundesagentur für Arbeit

 • Dz. U. C326 - 34 z 200630.12.2006

  Sprawa C-439/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Dresden (Niemcy) w dniu 24 października 2006 r. — citiworks AG przeciwko Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

 • Dz. U. C326 - 33 z 200630.12.2006

  Sprawa C-435/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 17 października 2006 r. — C

 • Dz. U. C326 - 33 z 200630.12.2006

  Sprawa C-436/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 23 października 2006 r. — Per Gronfeldt, Tatiana Gronfeldt przeciwko Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

 • Dz. U. C326 - 32 z 200630.12.2006

  Sprawa C-432/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla y León przeciwko Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 32 z 200630.12.2006

  Sprawa C-433/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla y León przeciwko Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 32 z 200630.12.2006

  Sprawa C-434/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla y León przeciwko Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 31 z 200630.12.2006

  Sprawa C-429/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de la Rioja przeciwko Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 31 z 200630.12.2006

  Sprawa C-430/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de la Rioja przeciwko Diputación Foral de Álava, Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 31 z 200630.12.2006

  Sprawa C-431/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Comunidad Autónoma de la Rioja przeciwko Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 30 z 200630.12.2006

  Sprawa C-428/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18 października 2006 r. — Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA przeciwko Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

 • Dz. U. C326 - 29 z 200630.12.2006

  Sprawa C-426/06: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C326 - 29 z 200630.12.2006

  Sprawa C-427/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 18 października 2006 r. — Birgit Bartsch przeciwko Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

 • Dz. U. C326 - 28 z 200630.12.2006

  Sprawa C-422/06: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C326 - 28 z 200630.12.2006

  Sprawa C-423/06: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C326 - 28 z 200630.12.2006

  Sprawa C-425/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 16 października 2006 r. — Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl, w likwidacji

 • Dz. U. C326 - 27 z 200630.12.2006

  Sprawa C-416/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

 • Dz. U. C326 - 27 z 200630.12.2006

  Sprawa C-420/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin (Niemcy) w dniu 16 października 2006 r. — Rüdiger Jager przeciwko Amt für Landwirtschaft Bützow

 • Dz. U. C326 - 27 z 200630.12.2006

  Sprawa C-421/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 16 października 2006 r. — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl przeciwko Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

 • Dz. U. C326 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-414/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 11 października 2006 r. — Lidl Belgium GmbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Heilbronn

 • Dz. U. C326 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-415/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 11października 2006 r. — Stahlwerk Ergste Westig GmbH przeciwko Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

 • Dz. U. C326 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-374/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 14 września 2006 r. — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH przeciwko Hauptzollamt Bielefeld

 • Dz. U. C326 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-409/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 października 2006 r. — Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

 • Dz. U. C326 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-413/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 13 lipca 2006 r. w sprawie T-464/04 Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 10 października 2006 r. przez Bertelsmann AG, Sony Corporation of America

 • Dz. U. C326 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-436/05: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels przeciwko Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C326 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-111/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Berlin (Niemcy) w dniu 24 lutego 2006 r. — Irene Werich przeciwko Deutsche Rentenversicherung Bund

 • Dz. U. C326 - 23 z 200630.12.2006

  Sprawa C-285/05: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 28 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou (Artykuł 104§ 3 regulaminu — Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 — Kabotaż morski — Okres przejściowy — Bezpośrednie stosowanie — Dyrektywa 98/18/WE — Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich — Zgodność z prawem wspólnotowym przepisów krajowych zakazujących świadczenia usług transportu morskiego przez statki, które osiągnęły określony wiek)

 • Dz. U. C326 - 23 z 200630.12.2006

  Sprawa C-340/05: Postanowienie Trybunału z dnia 28 września 2006 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München (Niemcy)) — postępowanie karne przeciwko Stefanowi Kremerowi (Artykuł 104 § 3 ust. 1 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości — Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy w jednym państwie członkowskim — Prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Odmowa uznania prawa jazdy w pierwszym państwie członkowskim — Wymóg spełnienia krajowym wymogów wydania prawa jazdy po tym jak prawo jazdy zostało w tym państwie wcześniej cofnięte)

 • Dz. U. C326 - 22 z 200630.12.2006

  Sprawa C-336/04: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone — Włochy) — Banca Popolare FriulAdria SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone (Pomoc państwa — Decyzja 2002/581/WE — Ulgi podatkowe przyznane bankom — Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Pytanie prejudycjalne identyczne z pytaniem, w przedmiocie którego Trybunał już orzekał)

 • Dz. U. C326 - 22 z 200630.12.2006

  Sprawa C-104/05 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 28 września 2006 r. — El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Graficzny znak towarowy EMILIO PUCCI — Sprzeciw wniesiony przez uprawnionego z rejestracji graficznych krajowych znaków towarowych EMIDIO TUCCI — Podobieństwo towarów)

 • Dz. U. C326 - 21 z 200630.12.2006

  Sprawa C-154/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/108/WE — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 21 z 200630.12.2006

  Sprawa C-159/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 20 z 200630.12.2006

  Sprawa C-102/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/9/WE — Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 20 z 200630.12.2006

  Sprawa C-152/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2006 r.– Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/95/WE — Substancje niebezpieczne — Sprzęt elektryczny i elektroniczny — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 19 z 200630.12.2006

  Sprawa C-77/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2006 r.– Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 19 z 200630.12.2006

  Sprawa C-94/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak transpozycji — Dyrektywa 2002/49/WE)

 • Dz. U. C326 - 18 z 200630.12.2006

  Sprawa C-345/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ustawodawstwo podatkowe — Przesłanki zwolnienia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości — Artykuły 18 WE, 39 WE i 43 WE — Artykuły 28 i 31 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Spójność systemu podatkowego — Polityka mieszkaniowa)

 • Dz. U. C326 - 18 z 200630.12.2006

  Sprawa C-346/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Liège -Belgia) — Monique Chateignier przeciwko Office national de l'emploi (ONEM) (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Artykuł 39 WE, art. 3 i 67 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 — Uzależnienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych od spełnienia okresu zatrudnienia w państwie członkowskim właściwym w sprawie przyznania świadczenia)

 • Dz. U. C326 - 17 z 200630.12.2006

  Sprawa C-317/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2006 r.(wniosek Sozialgericht Köln — Niemcy o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) — G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG przeciwko Gemeinsamer Bundesausschuss (Dyrektywa 89/105/EWG — Artykuł 6 pkt 1 i 2 — Wyczerpujący wykaz — Obowiązek uzasadnienia i wskazania środków zaskarżenia decyzji)

 • Dz. U. C326 - 17 z 200630.12.2006

  Sprawa C-344/05 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Joëlowi De Bry (Odwołanie — Urzędnik — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie za lata 2001/2002 — Prawo do obrony — Artykuł 26 akapit drugi regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C326 - 16 z 200630.12.2006

  Sprawa C-281/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Montex Holdings Ltd przeciwko Diesel SpA (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawo przysługujące uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego do zakazania tranzytu towarów opatrzonych identycznym oznaczeniem przez terytorium państwa członkowskiego, na którym znak ten jest chroniony — Niezgodne z prawem wytworzenie towaru — Państwo stowarzyszone)

 • Dz. U. C326 - 16 z 200630.12.2006

  Sprawa C-302/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 200/35/WE — Artykuł 4 ust. 1 — Zastrzeżenie własności — Skuteczność)

 • Dz. U. C326 - 15 z 200630.12.2006

  Sprawa C-250/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel — Niemcy) — Turbon International GmbH, będąca następcą prawnym Kores Nordic Deutschland GmbH pod tytułem ogólnym przeciwko Oberfinanzdirektion Koblenz (Wspólna taryfa celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej wkładów atramentowych do drukarki marki Epson Stylus Color — Atramenty (pozycja 3215) — Części i akcesoria do maszyn z pozycji 8471 (pozycji 8473)

 • Dz. U. C326 - 15 z 200630.12.2006

  Sprawa C-275/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Sigmaringen — Niemcy) — Alois Kibler jun. przeciwko Land Baden-Württemberg (Mleko i przetwory mleczne — Artykuł 5c rozporządzenia (EWG) nr 804/68 — Opłata wyrównawcza w sektorze mleka i przetworów mlecznych — Rozporządzenia (EWG) nr 857/84, 590/85 i 1546/88 — Przeniesienie ilości referencyjnej wskutek zwrotu części gospodarstwa — Wydzierżawiający niebędący producentem mleka i przetworów mlecznych — Dobrowolne rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów)

 • Dz. U. C326 - 13 z 200630.12.2006

  Sprawa C-216/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ocena skutków niektórych przedsięwzięć dla środowiska — Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ustawodawstwo krajowe — Udział ludności w niektórych procedurach oceny za opłatą)

 • Dz. U. C326 - 13 z 200630.12.2006

  Sprawa C-236/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — System kontroli w sektorze rybołówstwa — Przekazanie wymaganych danych po terminie)

 • Dz. U. C326 - 13 z 200630.12.2006

  Sprawa C-243/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2006 r. — Agraz, SA i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Wspólna organizacja rynków przetworów owocowych i warzywnych — Pomoc z tytułu produkcji przetworów z pomidorów — Metoda obliczania kwoty pomocy — Pozaumowna odpowiedzialność — Wspólnoty — Bezsprzeczna szkoda)

 • Dz. U. C326 - 12 z 200630.12.2006

  Sprawa C-205/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy — Francja) — Fabien Nemec przeciwko Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Artykuł 42 WE — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 58 — Świadczenie dla pracowników narażonych na azbest — Ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych — Odmowa uwzględnienia wynagrodzeń pobranych w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C326 - 12 z 200630.12.2006

  Sprawa C-206/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 90/427/EWG — Handel wewnątrzwspólnotowy koniowatymi — Obowiązek poddania w Szwecji ogierów reproduktorów ocenie wartości genetycznej)

 • Dz. U. C326 - 11 z 200630.12.2006

  Sprawa C-198/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/100/EWG — Prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej — Prawo publicznego użyczenia — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 11 z 200630.12.2006

  Sprawa C-199/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Wspólnota Europejska przeciwko państwu belgijskiemu (Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich — Artykuł 3 — Podatki pośrednie — Orzeczenia sądów krajowych — Opłaty skarbowe)

 • Dz. U. C326 - 10 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone C-187/05 do C-190/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos — Grecja) — G. Agorastoudis przeciwko Goodyear Hellas ABEE (Zwolnienia grupowe — Dyrektywa 75/129/EWG — Artykuł 1 ust. 2 lit. d) — Zaprzestanie działalności zakładu w wyniku decyzji sądowej — Zaprzestanie działalności zakładu z woli samego pracodawcy)

 • Dz. U. C326 - 10 z 200630.12.2006

  Sprawa C-192/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy)) — K. Tas-Hagen, R. A. Tas przeciwko Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (Świadczenia przyznawane cywilnym ofiarom wojennym przez państwo członkowskie — Przesłanka zamieszkiwania na terytorium tego państwa członkowskiego w chwili złożenia wniosku o przyznanie świadczenia — Artykuł 18 ust. 1 WE)

 • Dz. U. C326 - 9 z 200630.12.2006

  Sprawa C-120/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Refundacje wywozowe — Przesłanki przyznania — Zgłoszenie wywozowe — Brak dowodów z dokumentu — Zastosowanie innych środków dowodowych)

 • Dz. U. C326 - 9 z 200630.12.2006

  Sprawa C-168/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Madrid — Hiszpania) — Elisa María Mostaza Claro przeciwko Centro Móvil Milenium SL (Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Niepodniesienie zarzutu nieuczciwości postanowienia umownego w toku postępowania arbitrażowego — Możliwość podniesienia tego zarzutu w toku postępowania w sprawie skargi o uchylenie orzeczenia sądu polubownego)

 • Dz. U. C326 - 8 z 200630.12.2006

  Sprawa C-65/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 28 WE i 30 WE — Swobodny przepływ towarów — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 49 WE — Swobodne świadczenie usług — Zakaz instalowania i prowadzenia działalności w zakresie gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych pod rygorem sankcji karnych i administracyjnych — Dyrektywa 98/34/WE — Normy i przepisy techniczne — Krajowe przepisy mające zastosowanie do gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych)

 • Dz. U. C326 - 8 z 200630.12.2006

  Sprawa C-68/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. — Koninklijke Coöperatie Cosun UA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Cukier — Artykuł 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2670/81 — Opłata należna od cukru C zbytego na rynku wewnętrznym — Wniosek o umorzenie — Klauzula słuszności przewidziana w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1430/79 — Pojęcie należności celnych przywozowych i wywozowych — Zasada równości i pewności prawa — Zasada słuszności)

 • Dz. U. C326 - 7 z 200630.12.2006

  Sprawa C-4/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen — Niemcy) — Hasan Güzeli przeciwko Oberbürgermeister der Stadt Aachen (Odesłanie prejudycjalne — Stowarzyszenie EWG-Turcja — Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 10 ust. 1 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Odmowa przedłużenia pozwolenia na pobyt pracownika tureckiego)

 • Dz. U. C326 - 7 z 200630.12.2006

  Sprawa C-36/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/100/EWG — Prawo autorskie — Prawo najmu i użyczenia — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C326 - 6 z 200630.12.2006

  Sprawa C-513/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2006 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgia)] — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres przeciwko Belgische Staat (Podatek dochodowy — Dywidendy — Podatek od dywidendy z tytułu udziałów w spółkach z siedzibą w innym państwie członkowskim — Brak możliwości zaliczenia w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatku dochodowego zapłaconego u źródła w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C326 - 6 z 200630.12.2006

  Sprawa C-520/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Pirkko Marjatta (Swobodny przepływ osób — Podatek dochodowy — Emerytura — Wyższe opodatkowanie emerytów zamieszkałych w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C326 - 5 z 200630.12.2006

  Sprawa C-371/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ pracowników — Zatrudnienie w służbie publicznej — Nieuwzględnienie doświadczeń zawodowych i stażu pracy zdobytych w innych państwach członkowskich — Artykuły 10 WE i 39 WE — Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68)

 • Dz. U. C326 - 5 z 200630.12.2006

  Sprawa C-433/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE oraz art. 50 WE — Swobodne świadczenie usług — Działalność w sektorze budownictwa — Zwalczanie oszustw podatkowych w sektorze budownictwa — Uregulowanie krajowe zobowiązujące do pobrania 15 % kwoty należnej niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom — Uregulowanie krajowe ustanawiające odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe niezarejestrowanych w Belgii kontrahentów)

 • Dz. U. C326 - 4 z 200630.12.2006

  Sprawa C-239/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Artykuł 6 ust. 4 — Specjalny obszar ochrony Castro Verde — Brak rozwiązań alternatywnych)

 • Dz. U. C326 - 4 z 200630.12.2006

  Sprawa C-248/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Cukier — Artykuł 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2670/81 — Opłata należna od cukru C zbytego na rynku wewnętrznym — Brak zastosowania art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1430/79 — Brak możliwości zwrotu lub umorzenia ze względów słuszności — Ważność rozporządzeń (EWG) nr 1785/81 i 2670/81 — Zasada równości i pewności prawa — Zasada słuszności)

 • Dz. U. C326 - 3 z 200630.12.2006

  Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

 • Dz. U. C326 - 3 z 200630.12.2006

  Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. C326 - 2 z 200630.12.2006

  Listy służące ustaleniu składów orzekających

 • Dz. U. C326 - 1 z 200630.12.2006

  Wybór prezesa Trybuału

 • Dz. U. C326 - 1 z 200630.12.2006

  Wybór prezesów izb

 • Dz. U. C326 - 1 z 200630.12.2006

  Przydział sędziów do izb

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.