Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 42 POZ 20

Tytuł:

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 42 POZ 20

C 42/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału (2006/C 42/06) W dniu 10 stycznia 2006 r. ślubowanie przed Trybunałem złożyli L. Bay Larsen oraz E. Sharpston, mianowani odpowiednio na stanowisko sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na mocy decyzji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich z dnia 20 lipca 2005 r. i z dnia 14 października 2005 r. (1)

(1) Dz.U. L 204 z dnia 5 sierpnia 2005 r., str. 11 i L 279 z dnia 22 października 2005 r., str. 70.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 42 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C42 - 22 z 200618.2.2006

  Listy do celów ustalenia składów orzekających

 • Dz. U. C42 - 21 z 200618.2.2006

  Przydział nowego sędziego do izb

 • Dz. U. C42 - 15 z 200618.2.2006

  Zawiadomienie zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu WE do pewnych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego

 • Dz. U. C42 - 14 z 200618.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4080 — G+J/Sanoma/JV)

 • Dz. U. C42 - 5 z 200618.2.2006

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 51/2005 (ex NN84/2005) — Pomoc na rzecz grupy Institut Français du Pétrole — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dz. U. C42 - 2 z 200618.2.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C42 - 1 z 200618.2.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.