Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 49 POZ 57

Tytuł:

Program ramowy współpracy sądowej w sprawach cywilnych — Zaproszenie do składania wniosków dotyczących szczególnych projektów współfinansowanych na rok 2006

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 49 POZ 57

28.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 49/57

III

(Powiadomienia)

KOMISJA

PROGRAM RAMOWY WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH Zaproszenie do składania wniosków dotyczących szczególnych projektów współfinansowanych na rok 2006 (2006/C 49/13) Otwiera się zaproszenie do składania wniosków dotyczących programu ramowego współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Priorytety, pełny tekst zaproszenia, formularze wniosków oraz wytyczne można znaleźć na stronie internetowej: http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm Wypełnione formularze wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać Komisji do dnia 20 kwietnia 2006 r. pod następujący adres: European Commission Dyrekcja generalna ds. Sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa (unit C.4) Office LX 46 02/150 B-1049 Bruxelles Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK SKŁADANY W RAMACH PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 49 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C49 - 58 z 200628.2.2006

  Sprostowanie do listy członków grupy doradczej ds. łańcucha żywnościowego i zdrowia zwierząt i roślin (  Dz.U. C 97 z 21.4.2005)

 • Dz. U. C49 - 37 z 200628.2.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C49 - 35 z 200628.2.2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 lutego 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (CON/2006/8)

 • Dz. U. C49 - 23 z 200628.2.2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C49 - 15 z 200628.2.2006

  Komunikat Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonych na niektóre usługi lotnicze w obrębie Autonomicznego Regionu Azorów (1)

 • Dz. U. C49 - 5 z 200628.2.2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych (1)

 • Dz. U. C49 - 4 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4047 — Aviva/ARK Life) (1)

 • Dz. U. C49 - 4 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3379 — P&O/Royal Nedlloyd/P&O Nedlloyd) (1)

 • Dz. U. C49A - 4 z 200628.2.2006

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C49 - 3 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.2154 — C3D/Rhone/Go-Ahead) (1)

 • Dz. U. C49 - 3 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3973 — CMA CGM/Delmas) (1)

 • Dz. U. C49A - 3 z 200628.2.2006

  Legenda

 • Dz. U. C49 - 2 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4064 — Montagu/BSN Medical) (1)

 • Dz. U. C49 - 2 z 200628.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3981 — Fives-Lille/Landis) (1)

 • Dz. U. C49 - 1 z 200628.2.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C49A - 1 z 200628.2.2006

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 7. suplement do 23. pełnego wydania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.