Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 61 POZ 2

Tytuł:

Komunikat Komisji w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 61 POZ 2

C 61/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2006

Komunikat Komisji w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2006/C 61/02) Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (1), Komisja ma obowiązek publikowania co pięć lat komunikatu zawierającego harmonogram przedstawiający daty rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego. Pierwszy komunikat wydano bezpośrednio po opublikowaniu dyrektywy na lata 2002-2006 włącznie (2). Na lata 2007-2011 włącznie, daty rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego ustalono odpowiednio na podane poniżej dni o godzinie 1 rano czasu uniwersalnego: — w 2007 r.: niedziela 25 marca i niedziela 28 października — w 2008 r.: niedziela 30 marca i niedziela 26 października — w 2009 r.: niedziela 29 marca i niedziela 25 października — w 2010 r.: niedziela 28 marca i niedziela 31 października — w 2011 r.: niedziela 27 marca i niedziela 30 października.

(1) Dz.U. L 31 z 2.2.2001, str. 21. (2) Dz.U. C 35 z 2.2.2001, str. 7.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 61 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C61 - 4 z 200614.3.2006

    Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

  • Dz. U. C61 - 3 z 200614.3.2006

    Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych

  • Dz. U. C61 - 1 z 200614.3.2006

    Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.