Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 92 POZ 106

Tytuł:

PODSTAWOWE WYMOGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 92 POZ 106

C 92 E/106

Wtorek 10 maj 2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

20.4.2006

ZAŁĄCZNIK III PODSTAWOWE WYMOGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Szkolenia różnego typu, z możliwością udziału oficerów ochrony portu, a także przedstawicieli odnośnych organów Państw Członkowskich, osób odpowiedzialnych za ochronę poszczególnych przedsiębiorstw lub statków, o ile osoby takie są dostępne, powinny być prowadzone co najmniej raz w roku kalendarzowym, a przerwa między szkoleniami nie może wynosić więcej niż 18 miesięcy. Wnioski o udział osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo spółek lub statków we wspólnych szkoleniach powinny być składane z uwzględnieniem ich implikacji w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonowania danego statku. Takie szkolenia powinny sprawdzać komunikatywność, koordynację, dostępność zasobów oraz zdolność reagowania. Szkolenia takie mogą być: 1) prowadzone na pełną skalę lub na żywo; 2) w formie symulacji lub seminarium; lub 3) połączone z innymi ćwiczeniami, takimi jak ćwiczenia z reagowania kryzysowego lub inne ćwiczenia prowadzone przez portowe organy państwowe.

ZAŁĄCZNIK IV WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ UZNANA ORGANIZACJA OCHRONY Uznana organizacja bezpieczeństwa portów powinna być w stanie wykazać się: (1) dogłębną znajomością odnośnych aspektów bezpieczeństwa portów; (2) odpowiednią wiedzą o działalności portów, w tym o projektowaniu i budowie portów; (3) odpowiednią wiedzą o innych odnośnych działaniach z zakresu bezpieczeństwa, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo portów; (4) zdolnością oceny prawdopodobnych zagrożeń bezpieczeństwa portów; (5) umiejętnością zapewnienia i doskonalenia wiedzy swojego personelu o zagadnieniach bezpieczeństwa portów; (6) umiejętnością sprawdzania pewności swojego personelu; (7) umiejętnością zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, zapobiegających ujawnieniu informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa osobom nieupoważnionym lub uzyskaniu dostępu do takich informacji przez takie osoby; (8) znajomością odnośnych krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych i wymogów z zakresu bezpieczeństwa; (9) znajomością aktualnych zagrożeń i systemów bezpieczeństwa; (10) zdolnością rozpoznawania i wykrywania broni oraz niebezpiecznych substancji i urządzeń; (11) zdolnością rozpoznawania, w sposób niedyskryminujący, charakterystycznych wzorców zachowań osób, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwu portu; (12) znajomością technik omijania środków bezpieczeństwa; (13) znajomością urządzeń i systemów bezpieczeństwa i nadzoru oraz ich ograniczeń eksploatacyjnych. Uznana organizacja ochrony, która przygotowała ocenę bezpieczeństwa portu lub dokonała przeglądu takiej oceny danego portu nie może opracowywać lub poddawać przeglądowi planu bezpieczeństwa tego samego portu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 92 POZ 106 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.