Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 1

Tytuł:

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 1

13.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/1

I

(Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie)

OPINIE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19) (2007/C 160/01) Wprowadzenie i podstawa prawna W dniu 25 maja 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze (1), jak również o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie ( 2). W dniu 4 lipca 2007 r. EBC otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru (3), jak również o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty ( 4). (Zwane dalej „projektowanymi rozporządzeniami”). Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z art. 123 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego. 1. Uwagi 1.1 Projektowane rozporządzenia umożliwią wprowadzenie euro jako waluty Cypru i Malty, co nastąpi po uchyleniu derogacji w odniesieniu do Cypru i Malty zgodnie z procedurą wskazaną w art. 122 ust. 2 Traktatu. 1.2 EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenia. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, w dniu 5 lipca 2007 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

(1) (2) (3) (4)

KOM(2007) 257 ostateczny. KOM(2007) 260 ostateczny. SEK(2007) 836 ostateczny. SEK(2007) 837 ostateczny.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C160 - 19 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 15 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 14 z 200713.7.2007

  Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/95/07 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 103 A z 8 maja 2007 r.)

 • Dz. U. C160 - 13 z 200713.7.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C160 - 12 z 200713.7.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) (1)

 • Dz. U. C160 - 5 z 200713.7.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C160 - 2 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie otwarcia Konferencji Międzyrządowej w celu sporządzenia projektu Traktatu zmieniającego obowiązujące Traktaty (CON/2007/20)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.