Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 12

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 12

C 160/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

13.7.2007

(2007/C 160/04) W dniu 26 czerwca 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4572. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C160 - 19 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 15 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 14 z 200713.7.2007

  Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/95/07 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 103 A z 8 maja 2007 r.)

 • Dz. U. C160 - 13 z 200713.7.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C160 - 5 z 200713.7.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C160 - 2 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie otwarcia Konferencji Międzyrządowej w celu sporządzenia projektu Traktatu zmieniającego obowiązujące Traktaty (CON/2007/20)

 • Dz. U. C160 - 1 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.