Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 14

Tytuł:

Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/95/07 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 103 A z 8 maja 2007 r.)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 14

C 160/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2007

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR

Poprawka do ogłoszenia o konkursie EPSO/AD/95/07 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 103 A z 8 maja 2007 r.) (2007/C 160/06) Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty: — EPSO/AD/95/07 — Administratorzy (AD5) w dziedzinie „Informacja (biblioteka/dokumentacja)” Udział w tym konkursie mogą brać osoby, które ukończyły trzyletnie kierunkowe studia wyższe lub trzyletnie studia wyższe, po których ukończyły specjalizację we wspomnianej dziedzinie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane wyłącznie w językach niemieckim, angielskim i francuskim. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie EPSO http://europa.eu/epso w trzech wyżej wymienionych językach. Ogłoszenie o konkursie oraz zawiadomienie o konkursie w 19 pozostałych wersjach językowych zostały opublikowane w wydaniu angielskim, francuskim i niemieckim Dziennika Urzędowego z dnia 8 maja 2007 r. W celu większego rozpowszechnienia informacji właściwy organ podjął decyzję o publikacji niniejszego zawiadomienia w 19 pozostałych wersjach językowych w bieżącym wydaniu Dziennika Urzędowego, a tym samym o ponownym ogłoszeniu terminu przesyłania zgłoszeń. Nowy termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 14 sierpnia 2007 r. Ponowne ogłoszenie terminu przesyłania zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na sytuację zarejestrowanych już kandydatów. Poza powyższymi zmianami pierwotne ogłoszenie o konkursie pozostaje niezmienione. Dotyczy to zwłaszcza warunków udziału określonych w ogłoszeniu: wszyscy kandydaci, którzy w związku z nowym terminem pragną zgłosić się po raz pierwszy, powinni sprawdzić, czy spełniają warunki udziału w momencie upływu terminu zgłoszeń wymienionego w pierwotnym ogłoszeniu o konkursie (tj. dnia 7 czerwca 2007 r.). UWAGA: Kandydaci, których zgłoszenie zostało zarejestrowane przed dniem opublikowania niniejszego ogłoszenia, nie mogą ponownie przesłać zgłoszenia. Dotyczy to zarówno kandydatów, którzy odbyli już egzamin pisemny, jak i tych, którzy zgłosili się na konkurs, ale nie odbyli jeszcze egzaminu pisemnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 160 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C160 - 19 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 15 z 200713.7.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C160 - 13 z 200713.7.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C160 - 12 z 200713.7.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) (1)

 • Dz. U. C160 - 5 z 200713.7.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C160 - 2 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie otwarcia Konferencji Międzyrządowej w celu sporządzenia projektu Traktatu zmieniającego obowiązujące Traktaty (CON/2007/20)

 • Dz. U. C160 - 1 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.