Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 207 POZ 6

Tytuł:

Publiczne finansowanie miejskich ośrodków opieki dziennej w Norwegii — Urząd Nadzoru EFTA zdecydował, że ten środek pomocy nie stanowi pomocy państwa

Data ogłoszenia:2007-09-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 207 POZ 6

C 207/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2007

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

Publiczne finansowanie miejskich ośrodków opieki dziennej w Norwegii Urząd Nadzoru EFTA zdecydował, że ten środek pomocy nie stanowi pomocy państwa (2007/C 207/04) Data przyjęcia: Państwo EFTA: Nr sprawy: Nazwa: Cel: Podstawa prawna: 27 lutego 2007 r. Norwegia 57325 Publiczne finansowanie miejskich ośrodków opieki dziennej w Norwegii Rekompensata za usługi użyteczności publicznej/brak pomocy Act No 64 of 17 June 2005 on Day-Care Institutions and Regulation No 539 of 19 March 2004 relating to equivalent treatment of child care institutions in relation to public subsidies nieokreślony

Czas trwania:

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 207 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C207 - 9 z 20076.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4747 — IBM/Telelogic) (1)

 • Dz. U. C207 - 8 z 20076.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4802 — Tishman Speyer/Lehman Brothers/Archstone-Smith) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C207 - 7 z 20076.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4827 — Rio Tinto/Alcan) (1)

 • Dz. U. C207 - 3 z 20076.9.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C207 - 2 z 20076.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C207 - 1 z 20076.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4659 — TF1/Artémis/JV) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.