Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 17

Tytuł:

Publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko pierwszego oficera (Inżynier oprogramowania — Zarządzanie wymaganiami) w Jednostce ds. Rozwiązań ICT

Data ogłoszenia:2007-10-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 17

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/17

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPOL

Publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko pierwszego oficera (Inżynier oprogramowania — Zarządzanie wymaganiami) w Jednostce ds. Rozwiązań ICT (2007/C 234/10) Europol poszukuje kandydatów na stanowisko pierwszego oficera w Jednostce ds. Rozwiązań ICT Ogłoszenie o naborze jest opublikowane na stronie internetowej: http://www.europol.europa.eu

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C234 - 29 z 20076.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4888 — Advent International/Domestic & General Group PLC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C234 - 27 z 20076.10.2007

  Pomoc państwa — Włochy (Artykuły 87-89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE dla państw członkowskich i innych zainteresowanych stron — Pomoc państwa C 11/02 (ex N 382/01) — Pomoc państwa na rzecz niektórych pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w transporcie drogowym towarów, w celu skierowania ruchu z drogi krajowej nr 33 — Lago Maggiore na autostradę A26 (1)

 • Dz. U. C234 - 18 z 20076.10.2007

  Pomoc państwa — Węgry — Pomoc państwa C 29/07 (ex N 310/06) — Gwarancje krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C234 - 12 z 20076.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C234 - 8 z 20076.10.2007

  Dane do składania wniosków o podjęcie przez organy celne działań skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C234 - 7 z 20076.10.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C234 - 6 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP) (1)

 • Dz. U. C234 - 5 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4864 — Dubal/Mubadala/Emal JV) (1)

 • Dz. U. C234 - 5 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods) (1)

 • Dz. U. C234 - 4 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4875 — Deutsche Bank/Abbey Life) (1)

 • Dz. U. C234 - 4 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic) (1)

 • Dz. U. C234 - 1 z 20076.10.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.