Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 27

Tytuł:

6. Porządek obrad

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 27

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/27

Środa, 17 stycznia 2007 r.

6.

Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac. Końcowy projekt porządku obrad sesji plenarnej w styczniu (I i II) (PE 382.948/PDOJ) został rozdany; zaproponowana została w nim następująca zmiana (art. 132 Regulaminu): Posiedzenie w dniach 17.01.2007 oraz 18.01.2007 środa — Wniosek Komisji ECON dotyczący przeniesienia pytania ustnego Pervenche Berès do Komisji w sprawie wzmocnienia konwergencji praktyk kontrolowania na poziomie UE (point 28 du PDOJ) na późniejsze posiedzenie w celu wpisania go do wspólnej dyskusji wraz z pytaniem ustnym do Rady na ten sam temat. Głos zabrała Pervenche Berès (przewodnicząca Komisji ECON), która uzasadniła wniosek. Parlament przyjął wniosek. czwartek — bez zmian Posiedzenie w dniach 31.01.2007 oraz 01.02.2007 — bez zmian Niniejszym porządek obrad został ustalony.

7.

Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny Günter Gloser (urzędujący Przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia. Głos zabrali: Philip Dimitrov Dimitrov w imieniu grupy PPE-DE, Evgeni Kirilov w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik i Pierre Schapira.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS Wiceprzewodniczący Głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Günter Gloser i Jacques Barrot. Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty: — Vittorio Agnoletto, André Brie i Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie uwięzienia i procesu pięciu bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza w Libii w związku z zarzutami dotyczącymi przypadków HIV/AIDS w szpitalu dziecięcym w Bengazi w 1999 r. (B6-0024/2007); — Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Pierre Schapira w imieniu grupy PSE, w sprawie wyroków kary śmierci nałożonych na personel medyczny w Libii (B6-0025/ 2007);

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 27 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.