Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 31

Tytuł:

13. Zmiana Umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) *** (debata)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 31

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/31

Środa, 17 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE Wiceprzewodnicząca Głos zabrali: Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Leopold Józef Rutowicz, Justas Vincas Paleckis, Luís Queiró, Proinsias De Rossa, Jim Higgins i Jacques Barrot. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 18.01.2007.

13. Zmiana Umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) *** (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (06987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) — Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006) José Ribeiro e Castro przedstawił zalecenie. Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji). Głos zabrali: Marie-Arlette Carlotti w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Jean-Claude Martinez w imieniu grupy ITS, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Ana Maria Gomes, Kader Arif i Jacques Barrot. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 18.01.2007.

14. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 382.948/ OJJE).

15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.25. Julian Priestley Sekretarz Generalny Hans-Gert Pöttering Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.