Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 19

Tytuł:

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Hæstiréttur Íslands, z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie HOB vín ehf przeciwko Faxaflóahafnir sf. (Sprawa E-6/07)

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 19

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301/19

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Hæstiréttur Íslands, z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie HOB vín ehf przeciwko Faxaflóahafnir sf. (Sprawa E-6/07) (2007/C 301/11) W dniu 21 maja 2007 r. kancelaria Trybunału otrzymała pismo z dnia 8 maja 2007 r. skierowane do Trybunału EFTA, w którym Hæstiréttur Íslands (Sąd Najwyższy Islandii) zwraca się z wnioskiem o wydanie opinii doradczej w sprawie HOB vín ehf przeciwko Faxaflóahafnir sf., w odniesieniu do następujących kwestii: 1. Czy nakładanie opłat przez spółkę, będącą własnością kilku gmin, w związku z przywozem napojów alkoholowych z innych państw EOG za pośrednictwem portu będącego własnością tej spółki, wchodzi w zakres przepisów art. 10, 11 lub 14 Porozumienia EOG Pytanie wynika z przesłanki, że prowadzenie działalności portowej nie jest postrzegane w świetle prawa jako działalność publiczna; opłaty nakładane są w oparciu o uprawnienie posiadające umocowanie prawne i mają one pokryć koszt świadczonych usług i stanowić udział w kosztach wspólnej działalności portowej. 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie potwierdza stosowanie któregokolwiek w wyżej wymienionych przepisów Porozumienia EOG, to czy przepis ten wyklucza pobieranie takich opłat jak te, o których mowa w pytaniu pierwszym Pytanie to opiera się na przesłance, że za przywóz napojów alkoholowych pobierane są wyższe opłaty niż za przywóz napojów bezalkoholowych oraz że napoje alkoholowe w Islandii na ogół pochodzą z importu, m. in. z innych państw EOG.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C301E - 262 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Galiny Kozłowej

 • Dz. U. C301E - 260 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Nigerii

 • Dz. U. C301E - 258 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Kambodży

 • Dz. U. C301E - 257 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Gwatemali

 • Dz. U. C301E - 249 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju (2006/2235(INI))

 • Dz. U. C301E - 244 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wysp oraz ograniczeń naturalnych i gospodarczych w kontekście polityki regionalnej (2006/2106(INI))

 • Dz. U. C301E - 243 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze

 • Dz. U. C301E - 238 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (2006/2221(INI))

 • Dz. U. C301E - 233 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a krajami Ameryki Środkowej z drugiej (2006/2222(INI))

 • Dz. U. C301E - 229 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przestrzegania Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji — metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (2005/2169(INI))

 • Dz. U. C301E - 224 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie Bośni i Hercegowiny (2006/2290(INI))

 • Dz. U. C301E - 210 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie utworzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (2006/2173(INI))

 • Dz. U. C301E - 206 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie stosunków euro-śródziemnomorskich

 • Dz. U. C301E - 204 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wiosennego odstrzału i odłowu ptaków wędrownych na Malcie

 • Dz. U. C301E - 202 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie działań wspólnotowych dotyczących świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 • Dz. U. C301E - 200 z 200713.12.2007

  DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

 • Dz. U. C301E - 199 z 200713.12.2007

  13. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 199 z 200713.12.2007

  14. WR-B6-0105/2007 — Nigeria — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 198 z 200713.12.2007

  11. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Popr. 1

 • Dz. U. C301E - 198 z 200713.12.2007

  12. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Popr. 2

 • Dz. U. C301E - 197 z 200713.12.2007

  10. WR-B6-0101/2007 — Gwatemala — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 196 z 200713.12.2007

  9. Sprawozdanie Musotto A6-0044/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 194 z 200713.12.2007

  8. Sprawozdanie Yáñez-Barnuevo García A6-0025/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 193 z 200713.12.2007

  7. Sprawozdanie Meyer Pleite A6-0026/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 191 z 200713.12.2007

  6. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 189 z 200713.12.2007

  5. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Ust.2/2

 • Dz. U. C301E - 188 z 200713.12.2007

  4. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Ust.2/1

 • Dz. U. C301E - 186 z 200713.12.2007

  3. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 184 z 200713.12.2007

  2. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Popr. 12

 • Dz. U. C301E - 183 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 183 z 200713.12.2007

  1. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Popr. 10

 • Dz. U. C301E - 182 z 200713.12.2007

  16. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko

 • Dz. U. C301E - 181 z 200713.12.2007

  14. Kambodża

 • Dz. U. C301E - 181 z 200713.12.2007

  15. Nigeria

 • Dz. U. C301E - 180 z 200713.12.2007

  12. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju

 • Dz. U. C301E - 180 z 200713.12.2007

  13. Gwatemala

 • Dz. U. C301E - 179 z 200713.12.2007

  10. Osoby zaginione na Cyprze

 • Dz. U. C301E - 179 z 200713.12.2007

  11. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej

 • Dz. U. C301E - 177 z 200713.12.2007

  9. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Wspólnotą Andyjską

 • Dz. U. C301E - 175 z 200713.12.2007

  8. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową

 • Dz. U. C301E - 174 z 200713.12.2007

  7. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli

 • Dz. U. C301E - 173 z 200713.12.2007

  6. Bośnia i Hercegowina

 • Dz. U. C301E - 171 z 200713.12.2007

  5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu

 • Dz. U. C301E - 170 z 200713.12.2007

  4. Stosunki euro-sródziemnomorskie

 • Dz. U. C301E - 169 z 200713.12.2007

  3. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  1. Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  2. Działanie Wspólnoty dotyczące świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 • Dz. U. C301E - 166 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C301E - 163 z 200713.12.2007

  16. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C301E - 163 z 200713.12.2007

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C301E - 160 z 200713.12.2007

  15. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  12. 4. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C301E - 158 z 200713.12.2007

  12. 2. Kambodża (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 158 z 200713.12.2007

  12. 3. Nigeria (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  11. 2. Kambodża

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  11. 3. Nigeria

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  12. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  12. 1. Gwatemala (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  10. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (debata)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  11. 1. Gwatemala

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  9. Zakaz dotyczący artykułów pochodzących z fok w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 10. Osoby zaginione na Cyprze (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 11. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 12. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 6. Bośnia i Hercegowina (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 7. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 8. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 9. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 152 z 200713.12.2007

  5. 4. Stosunki euro-śródziemnomorskie (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 152 z 200713.12.2007

  5. 5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 1. Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 2. Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 3. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 150 z 200713.12.2007

  3. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (debata)

 • Dz. U. C301E - 150 z 200713.12.2007

  4. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (debata)

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301E - 146 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia jądrowego

 • Dz. U. C301E - 143 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony

 • Dz. U. C301E - 140 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (2006/2134(INI))

 • Dz. U. C301E - 139 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, skonsolidowanej Konwencji z 2006 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu (COM(2006)0288 — C6-0241/2006 — 2006/0103(CNS))

 • Dz. U. C301E - 133 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wołowiny i cielęciny pochodzących z bydła w wieku do dwunastu miesięcy (COM(2006)0487 — C6-0330/2006 –2006/0162(CNS))

 • Dz. U. C301E - 121 z 200713.12.2007

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C301E - 104 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego rzyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

 • Dz. U. C301E - 103 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0579 — C6-0403/2006 — 2005/0228(COD))

 • Dz. U. C301E - 102 z 200713.12.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie liczby i składu ilościowego delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 101 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2005)0375 — C6-0279/2005 — 2005/0156(COD))

 • Dz. U. C301E - 101 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców

 • Dz. U. C301E - 98 z 200713.12.2007

  6. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Popr. 10

 • Dz. U. C301E - 96 z 200713.12.2007

  5. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Ust. 9

 • Dz. U. C301E - 94 z 200713.12.2007

  4. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Popr. 9

 • Dz. U. C301E - 92 z 200713.12.2007

  3. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Ust. 1/2

 • Dz. U. C301E - 90 z 200713.12.2007

  2. Sprawozdanie Hasse Ferreira A6-0057/2007 — Tiret 4

 • Dz. U. C301E - 89 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 89 z 200713.12.2007

  1. Sprawozdanie Klamt A6-0004/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 86 z 200713.12.2007

  8. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe

 • Dz. U. C301E - 85 z 200713.12.2007

  6. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C301E - 85 z 200713.12.2007

  7. Umowa o komunikacji lotniczej między WE oraz Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. C301E - 84 z 200713.12.2007

  4. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy *

 • Dz. U. C301E - 84 z 200713.12.2007

  5. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. *

 • Dz. U. C301E - 83 z 200713.12.2007

  3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  1. Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  2. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 80 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  18. Osoby zaginione na Cyprze (debata)

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  19. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  15. Reforma instrumentów polityki handlowej UE (debata)

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  16. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (debata)

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  17. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową — Negocjacje układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (debata)

 • Dz. U. C301E - 77 z 200713.12.2007

  13. Mianowanie członków delegacji międzyparlamentarnych (na wniosek Konferencji Przewodniczących)

 • Dz. U. C301E - 77 z 200713.12.2007

  14. Zapalenie wątroby typu C (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C301E - 76 z 200713.12.2007

  11. Przyszłość europejskiego przemysłu lotniczego (debata)

 • Dz. U. C301E - 76 z 200713.12.2007

  12. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C301E - 75 z 200713.12.2007

  10. Bośnia i Hercegowina (debata)

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  9. Stosunki euro-śródziemnomorskie — Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (debata)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 6. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 7. Umowa o komunikacji lotniczej między WE a Stanami Zjednoczonymi (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 8. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 4. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy * (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 5. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. * (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. 1. Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. 2. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  2. Nagana udzielona posłowi

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  3. Deklaracja berlińska (debata)

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  4. Posiedzenie Rady Europejskiej (8-9 marca 2007) (debata)

 • Dz. U. C301E - 64 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (2006/2008(INI))

 • Dz. U. C301E - 56 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 (2006/2132(INI))

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego (COM(2006)0507 — C6-0298/2006 — 2006/0166(COD))

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133(INI))

 • Dz. U. C301E - 44 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej (COM(2006)0448 — C6-0277/2006 — 2006/0151(CNS))

 • Dz. U. C301E - 43 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (COM(2007)0012 — C6-0057/2007 — 2007/0005 (CNS))

 • Dz. U. C301E - 43 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii (COM(2007)0048 — C6-0076/2007 — 2007/0021(CNS))

 • Dz. U. C301E - 40 z 200713.12.2007

  2. Sprawozdanie Parish A6-0051/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 39 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 39 z 200713.12.2007

  1. Sprawozdanie Parish A6-0038/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 38 z 200713.12.2007

  7. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE)

 • Dz. U. C301E - 35 z 200713.12.2007

  6. Plan działań na rzecz równości

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  3. Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej *

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  4. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  1. Finansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, „Gwarancje” *

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  2. Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii *

 • Dz. U. C301E - 31 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  19. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (debata)

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  16. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy * (debata)

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  17. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. * (debata)

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  18. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (debata)

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  13. Opieka nad dziećmi (debata)

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  14. Komunikat Komisji — Strategia w zakresie polityki konsumenckiej 2007-2013

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  15. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C301E - 26 z 200713.12.2007

  12. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (debata)

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 6. Plan działań na rzecz równości (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 7. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 2. Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 3. Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 4. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  7. Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy WE a Stanami Zjednoczonymi (debata)

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  8. 1. Finansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, „Gwarancje” * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 21 z 200713.12.2007

  6. Roczna strategia polityczna 2008 (debata)

 • Dz. U. C301 - 20 z 200713.12.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Stavanger tingrett, z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie Seabrokers AS przeciwko Den Norske Stat v/Skattedirektoratet (Sprawa E-7/07)

 • Dz. U. C301E - 20 z 200713.12.2007

  4. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 20 z 200713.12.2007

  5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C301 - 18 z 200713.12.2007

  Wyrok Trybunału z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie E-2/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Warunki koncesji na zakup zasobów energii wodnej — Zakres Porozumienia EOG — Swobodny przepływ kapitału — Prawo do przedsiębiorczości — Dyskryminacja pośrednia — Własność publiczna — Bezpieczeństwo dostaw energii — Ochrona środowiska — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C301 - 17 z 200713.12.2007

  Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie E-3/06 — Ladbrokes Ltd. a rząd Norwegii, Ministerstwo ds. Kultury i Wyznań; rząd Norwegii, Ministerstwo Rolnictwa i Żywności (Prawo do przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Krajowe ograniczenia w dziedzinie gier hazardowych i zakładów wzajemnych — Słuszne cele — Stosowność/zgodność — Konieczność — Urządzanie i prowadzanie gier hazardowych z zagranicy)

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie sesji rocznej

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  2. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301 - 16 z 200713.12.2007

  Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie E-1/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Przepisy ustawodawstwa krajowego przenoszące prawo do prowadzenia działalności w dziedzinie automatów do gry na monopol państwowy — Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług — Uzasadnienie — Słuszne cele — Zgodność ustawodawstwa krajowego — Konieczność ustawodawstwa krajowego)

 • Dz. U. C301E - 15 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  24. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych (termin składania poprawek)

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  25. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  26. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  27. Zamknięcie sesji rocznej

 • Dz. U. C301E - 13 z 200713.12.2007

  22. Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)

 • Dz. U. C301E - 13 z 200713.12.2007

  23. Jedna akcja, jeden głos — Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE (debata)

 • Dz. U. C301 - 12 z 200713.12.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C301E - 12 z 200713.12.2007

  20. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE) (debata)

 • Dz. U. C301E - 12 z 200713.12.2007

  21. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I (debata)

 • Dz. U. C301 - 11 z 200713.12.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C301E - 11 z 200713.12.2007

  18. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (debata)

 • Dz. U. C301E - 11 z 200713.12.2007

  19. Plan działań na rzecz równości (debata)

 • Dz. U. C301 - 10 z 200713.12.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C301E - 10 z 200713.12.2007

  16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C301E - 10 z 200713.12.2007

  17. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C301 - 9 z 200713.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4948 — 3i Grou/Global Garden Products) (1)

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  13. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  14. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  15. Porządek obrad

 • Dz. U. C301 - 8 z 200713.12.2007

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.4513 — Arjowiggins/M-Real Zanders Reflex) (1)

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  9. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  11. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  12. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C301E - 6 z 200713.12.2007

  7. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C301E - 6 z 200713.12.2007

  8. Petycje

 • Dz. U. C301E - 5 z 200713.12.2007

  5. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C301E - 5 z 200713.12.2007

  6. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C301 - 4 z 200713.12.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C301E - 2 z 200713.12.2007

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C301E - 2 z 200713.12.2007

  4. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301 - 1 z 200713.12.2007

  Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.