Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 43 POZ 7

Tytuł:

Siódmy Program Ramowy WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz Siódmy Program Ramowy Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej: Potwierdzenie programów prac i zaproszeń do składania wniosków

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 43 POZ 7

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/7

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Siódmy Program Ramowy WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz Siódmy Program Ramowy Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej: Potwierdzenie programów prac i zaproszeń do składania wniosków (2007/C 43/08) W dniu 22 grudnia 2006 r. opublikowano 42 zaproszenia do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego WE i siódmego programu ramowego Euratom (FP7) (patrz Dz.U. C 316 z 22.12.2006 r., str. 23). Zaproszenia te odnosiły się do tymczasowych programów prac FP7 przyjętych przez Komisję w dniu 21 grudnia 2006 r. Obecnie tymczasowe programy prac zostały potwierdzone i przyjęte przez Komisję z kilkoma zmianami (decyzje C(2007)560, C(2007)561, C(2007)562, C(2007)563, C(2007)564 z dnia 26 lutego 2007 r.) Nowoprzyjęte programy prac oraz zaproszenia do składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/calls Wszelkie zmiany w stosunku do tymczasowych programów prac, wprowadzone w programach prac i w zaproszeniach do składania wniosków, wyraźnie zaznaczono w tekście, a także zebrano na stronie internetowej Cordis.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 43 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C43 - 18 z 200727.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4499 — Gonvarri/ASSC/ASSC Slovakia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C43 - 17 z 200727.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4580 — OEP/Dailycer) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C43 - 9 z 200727.2.2007

  Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa nr C 3/07 (ex NN 66/06) — Regulowane taryfy opłat za energię elektryczną w Hiszpanii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C43 - 8 z 200727.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4589 — Delta Lloyd/Erasmus Groep) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C43 - 6 z 200727.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C43 - 5 z 200727.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4463 — AN POST/Fortis/JV) (1)

 • Dz. U. C43 - 4 z 200727.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4555 — CNP Assurances/Skandia Vida) (1)

 • Dz. U. C43 - 4 z 200727.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4530 — 3i Group/Azelis) (1)

 • Dz. U. C43 - 3 z 200727.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C43 - 2 z 200727.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C43 - 1 z 200727.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.