Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 10

Tytuł:

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy przyszłych ekspertów wykonujących ekspertyzy dla „Fusion for Energy”

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 10

Strona 1 z 2
C 169/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy przyszłych ekspertów wykonujących ekspertyzy dla „Fusion for Energy” (2008/C 169/05) 1. Wprowadzenie — Czym jest „Fusion for Energy” Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, (dalej zwane „Fusion for Energy”), zostało ustanowione przez Radę Unii Europejskiej (1) i ma trzy cele: — wnoszenie wkładu Europy na rzecz Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER jako agencja europejska, — wnoszenie wkładu Europy do umowy w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji pomiędzy Euratomem a Japonią (projekty JT60-SA, IFMIF-EVEDA i IFERC) jako agencja wdrażająca, — przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej (DEMO). Więcej informacji dotyczących organizacji i działalności Fusion for Energy można znaleźć na stronie internetowej: http://fusionforenergy.europa.eu/

2. Zadania ekspertów Fusion for Energy niniejszym zaprasza osoby fizyczne do składania aplikacji w celu ustanowienia listy niezależnych ekspertów, którzy będą powoływani do: — wykonywania ekspertyz technicznych w ramach swojej specjalizacji, — wykonywania ekspertyz towarzyszących ocenie wniosków, — wykonywanie ekspertyz towarzyszących ocenie ofert, — wykonywanie ekspertyz związanych z konkretnymi pracami projektowymi, — pomocy w ocenie wyników prac badawczo-rozwojowych, — uczestnictwa w spotkaniach i w razie potrzeby udzielania porad oraz sporządzania raportów naukowych lub dokumentów pomocniczych, — pracy w grupach roboczych w charakterze ekspertów. Zadania powierzane ekspertom nie będą związane z pełnieniem funkcji publicznych ani zastosowaniem uprawnień uznaniowych. Lista zachowa ważność przez okres pięciu lat od opublikowania niniejszego zaproszenia.

(1) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 58.

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/11

3. Specjalizacje ekspertów Od przyszłych ekspertów oczekuje się posiadania wiedzy i umiejętności odpowiednich do dziedziny, w której mogą zostać poproszeni o pomoc. Od przyszłych ekspertów oczekuje się odpowiednich umiejętności językowych, a w szczególności znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Od przyszłych ekspertów oczekuje się także doświadczenia zawodowego na wysokim poziomie w jednej lub kilku z poniższych dziedzin: Lista 1 — ITER/JT-60SA/IFMIF-EVEDA 1.1. — 1.2. — 1.3. — 1.4. — 1.5. — 1.6. — 1.7. — 1.8. — 1.9. — Złożone obiekty budownictwa lądowego, budownictwo nuklearne Źródła zasilania wysokiego i średniego napięcia Plany i harmonogramy Zapewnianie jakości Zarządzanie wartością dodaną Szacowanie ryzyka i kosztów Inteligencja przemysłowa Badania organizacyjne Szczególne zagadnienia prawne

1.10. — Konstrukcja tokamaka 1.11. — Transport dużych obiektów i logistyka 1.12. — Nadprzewodnictwo kabli i magnesów 1.13. — Zbiorniki ciśnieniowe do zastosowań jądrowych i złożone struktury spawane 1.14. — Podzespoły narażone na wysokie obciążenie cieplne 1.15. — Montaż dużych obiektów 1.16. — Zdalnie sterowane systemy w środowisku jądrowym (m.in. mechanika, elektronika, fale krótkie) 1.17. — Fizyka plazmy stosowana 1.18. — Diagnostyka plazmy 1.19. — Diagnostyka tokamaka 1.20. — Inżynieria plazmy 1.21. — Napędy prądowe i grzewcze 1.22. — Oprzyrządowanie i pozyskiwanie danych 1.23. — Technologie CAD i pokrewne (CAD, Project Lifecycle Management) 1.24. — Całkowity proces produkcyjny obejmujący odpowiednie materiały syntezy jądrowej 1.25. — Chemia wody i technologie ochrony przed korozją 1.26. — Testowanie materiału (próby niszczące i nieniszczące, próby po napromieniowaniu) 1.27. — Analizy inżynieryjne (strukturalne lądowe i mechaniczne, cieplne, neutronowe, elektromagnetyczne) 1.28. — Przepisy i normy projektowe 1.29. — Bezpieczeństwo jądrowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C169 - 19 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 18 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5245 — Wistron/Lite-On LCD Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 17 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5146 — GE/Interbanca) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 16 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 15 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5139 — Empik/HDS/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 14 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C169 - 8 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C169 - 5 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C169 - 4 z 20084.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C169 - 1 z 20084.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.