Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 8

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 8

C 169/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 169/04)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

XT 68/08 Włochy Piemonte Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/93 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali — Periodo 2008/2010

D.G.R. n. 34-8845 del 26 maggio 2008 Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,11 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia 30.6.2008 30.6.2010 Szkolenia specjalistyczne Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Regione Piemonte Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro (si veda scheda allegata) Regione Piemonte Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro Settore attivitą formativa Via Magenta, 12 I-10128 Torino

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 69/08 Włochy Abruzzo MISURA D1 — Formazione continua Macroprogetto adattabilitą — Intervento A2D «Progetti regionali di formazione continua per imprese medie e grandi» Deliberazione della giunta regionale n. 1235 del 29 novembre 2007 POR Abruzzo 2000/2006 — Regolamento (CE) n. 68/2001 (pubblicata sul BURA n. 5 Speciale dell'11 gennaio 2008) — Reiterazione Avviso Pubblico Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,8 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/9

Data realizacji Czas trwania Cel pomocy

29.11.2007 31.7.2008 Szkolenia ogólne Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Regione Abruzzo Direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione ed istruzione Via Raffaello, 137 I-65124 Pescara

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C169 - 19 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 18 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5245 — Wistron/Lite-On LCD Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 17 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5146 — GE/Interbanca) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 16 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 15 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5139 — Empik/HDS/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 14 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C169 - 10 z 20084.7.2008

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy przyszłych ekspertów wykonujących ekspertyzy dla „Fusion for Energy”

 • Dz. U. C169 - 5 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C169 - 4 z 20084.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C169 - 1 z 20084.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.