Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 11

Tytuł:

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 11

Strona 1 z 2
15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 178/11

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (2008/C 178/14)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XA 8/08 Dania — Udgivelse af fagligt tidsskrift

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 300 000 DKK

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji

100 % Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 31 grudnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy

Publikacja materiałów fachowych dotyczących hodowli owiec. Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. d) ppkt (iii) Sektor rolny Fåreafgiftsfonden Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal DK-1620 København V http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf —

Sektor(-y) gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Adres internetowy

Inne informacje

Numer pomocy Państwo członkowskie Region

XA 9/08 Dania —

C 178/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2008

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

Dyrlægerådgivning

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 100 000 DKK

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji

100 % Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 31 grudnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy Sektor(-y) gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Usługi doradcze dla rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c) Sektor rolny Fåreafgiftsfonden Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A DK-1620 København V http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf —

Adres internetowy

Inne informacje

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XA 10/08 Dania — Distriktsforedrag for fåreholdere

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 14 000 DKK

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji

100 % Po przyjęciu przez Komisję programu pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 31 grudnia 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 178/13

Cel pomocy Sektor(-y) gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Usługi doradcze dla rolników zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. c) Sektor rolny Fåreafgiftsfonden Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A DK-1620 København V http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C178 - 29 z 200815.7.2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C178 - 28 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 27 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

 • Dz. U. C178 - 26 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 25 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

 • Dz. U. C178 - 22 z 200815.7.2008

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2008 r.

 • Dz. U. C178 - 21 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/432 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 20 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/431 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 19 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Konkurs otwarty — Nr ref. CONS/AD/430 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 17 z 200815.7.2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 92/75/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (1)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200815.7.2008

  Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C178 - 10 z 200815.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C178 - 9 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200815.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.