Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 15

Tytuł:

Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 15

15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 178/15

Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1) (2)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 178/15) Przyznane licencje na prowadzenie działalności Kategoria A: Licencje na prowadzenie działalności bez ograniczeń zawartych w art. 5 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2407/92

NIEMCY

Mający pozwolenie na przewóz Decyzja obowiązuje od

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Sylt Air GmbH (Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

5.6.2008

AUSTRIA

Mający pozwolenie na przewóz Decyzja obowiązuje od

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24 A-1010 Wien

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

29.5.2008

DANIA

Mający pozwolenie na przewóz Decyzja obowiązuje od

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd DK-2791 Dragør

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

9.5.2008

GRECJA

Mający pozwolenie na przewóz Decyzja obowiązuje od

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km SEA 1, Mesogeion Bldg 7 GR-19002 Paiania

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

12.5.2008

Kategoria B: Licencje na prowadzenie działalności z ograniczeniami zawartymi w art. 5 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2407/92

NIEMCY

Mający pozwolenie na przewóz Decyzja obowiązuje od

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

BSF Swissphoto GmbH (BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld Mittelstr. 7 D-12529 Schönefeld

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

5.6.2008

(1) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 1. (2) Przekazane Komisji Europejskiej przed 31 sierpnia 2005.

C 178/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

AUSTRIA

15.7.2008

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Mający pozwolenie na przewóz

Decyzja obowiązuje od

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H. Daedalos FlugbetriebsGmbH Europ Star Aircraft GmbH

Carl Appel-Straße 5/EG A-1100 Wien Neutorgasse 47 A-8010 Graz Alleegasse 37 A-9020 Klagenfurt HISZPANIA

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

8.5.2008 2.6.2008 16.6.2008

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Mający pozwolenie na przewóz

Decyzja obowiązuje od

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza Zona Modular E-50190 Zaragoza RUMUNIA

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

20.5.2008

Nazwa przewoźnika lotniczego

Adres przewoźnika lotniczego

Mający pozwolenie na przewóz

Decyzja obowiązuje od

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1 Bucharest — Romania

Pasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek

1.4.2008

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C178 - 29 z 200815.7.2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C178 - 28 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 27 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

 • Dz. U. C178 - 26 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 25 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

 • Dz. U. C178 - 22 z 200815.7.2008

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2008 r.

 • Dz. U. C178 - 21 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/432 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 20 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/431 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 19 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Konkurs otwarty — Nr ref. CONS/AD/430 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 17 z 200815.7.2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 92/75/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (1)

 • Dz. U. C178 - 11 z 200815.7.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C178 - 10 z 200815.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C178 - 9 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200815.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.