Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 196 POZ 7

Tytuł:

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 194 z 31.7.2008

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 196 POZ 7

2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 196/7

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję (2008/C 196/06) Dz.U. C 194 z 31.7.2008 Poprzednie publikacje: Dz.U. C 188 z 25.7.2008 Dz.U. C 118 z 15.5.2008 Dz.U. C 106 z 26.4.2008 Dz.U. C 55 z 28.2.2008 Dz.U. C 9 z 15.1.2008 Dz.U. C 4 z 9.1.2008

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 196 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C196 - 15 z 20082.8.2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Przedłużenie terminu — Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dz. U. C196 - 14 z 20082.8.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5278 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Citibank Private Banking Germany) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C196 - 13 z 20082.8.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5205 — Duferco/Mitsui/Nippon Denko/SAJV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C196 - 11 z 20082.8.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C196 - 8 z 20082.8.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C196 - 6 z 20082.8.2008

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,38 % na dzień 1 sierpnia 2008 r. — Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C196 - 3 z 20082.8.2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C196 - 2 z 20082.8.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5105 — SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) (1)

 • Dz. U. C196 - 2 z 20082.8.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5142 — Bosch/Mahle/JV) (1)

 • Dz. U. C196 - 1 z 20082.8.2008

  Opinia Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie wzbogacania uranu Urenco Capenhurst Ltd w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.